Khóa học chuyên sâu Ms.Excel dành cho người đi làm

Khóa học chuyên sâu Ms.Excel dành cho người đi làm MS.EXCEL QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?  BẠN CÓ BIẾT? 70% công việc của nhân viên văn phòng làm việc trên Excel. 80% nhà tuyển dụng yêu cầu nhân viên phải có kỹ năng Excel. 88% nhân viên văn phòng...

kế toán tổng hợp tri thức việt

Khoá học kế toán tổng hợp

Khoá đào tạo kế toán tổng hợp ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN I – ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Mọi đối tượng có nhu cầu học kế toán.. III- NỘI DUNG ĐÀO TẠO( Phần nguyên lý (lý thuyết) Kế toán: Phần này sẽ trang bị những kiến thức...

tư vấn kế toán tri thức việt

Khoá học kế toán thuế

Khoá đào tạo toán thuế     ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN A/ MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO, ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO I- Mục đích...

thực hành kế toán tri thức việt

Khoá học kế toán trưởng

Khoá đào tạo kế toán trưởng ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN I – ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH KẾ TOÁN TRƯỞNG: – Cán bộ...