Kinh nghiệm quyết toán thuế liên quan đến thuế thu nhập cá nhân

Kinh nghiệm quyết toán thuế liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 1. Thỏa thuận lương giữa Doanh nghiệp và lao động Doanh nghiệp ký thư mời trả lương cho nhân viên là lương NET (lương NET là Doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp các nghĩa vụ về thuế cho nhân viên) Trước đây […]

Quyết toán thuế công ty xây dựng

Những điểm nhấn từ những đợt thanh tra, quyết toán thuế: Các công ty xây dựng “Nuôi quân 3 năm, dùng 5 ngày” – cái nghiệp kế toán lấy kinh nghiệm làm bùa hộ thân, vì từ kinh nghiệm va vấp thì nghiệp kế toán mới được mài dũa...

Những kinh nghiệm vàng trong lập báo cáo tài chính

Những kinh nghiệm vàng trong lập báo cáo tài chính Sắp đến hạn nộp báo cáo tài chính, công ty bạn đã hoàn thành xong các thủ tục, cân đối các sổ sách…chưa? Qua những kinh nghiệm lập báo cáo tài chính những năm qua, chúng tôi sẻ với...

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 Hàng năm, các đơn vị, người nộp thuế là doanh nghiệp, hợp tác xã,…. đều phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 1 lần vào thời điểm trước 30/03/2016. Và để có...

Các bước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

Các bước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính   Báo cáo tài chính được rất nhiều đối tượng quan tâm vì nó phản ánh đầy đủ và khách quan tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Những thông tin trong báo cáo...

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2016

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2016 Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính năm 2016 theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính mới nhất hiện nay: Tính thuế TNDN...

Cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06

Cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06 năm 2015 Cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06 năm 2015 như thế nào. Doanh thu để xác định được áp dụng theo phương pháp căn cứ doanh thu trên báo cáo tài chính hay doanh thu trên tờ khai thuế. Chúng...

12 khoản thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

 12 khoản thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp  Với thông tư 96 mới nhất về thuế TNDN ra đời năm 2015 nhiều quy định về thuế TNDN cũng thay đổi theo, nhiều thắc mắc xoay quanh vấn đề này cũng khá nhiều. Bài viết hôm nay ad xin...

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015. Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính năm 2015 theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính mới...