kế toán xuất nhập khẩu

Những bước chuẩn bị khi có quyết định kiểm tra thuế

 Những bước chuẩn bị khi có quyết định kiểm tra thuế Và…ngày ấy rồi cũng đến, như bao doanh nghiệp khác, công ty bạn nhận được quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại đơn vị. Là một kế toán mới, chưa có nhiều kinh...

Tổng hợp câu hỏi về thuế và trả lời theo thông tư

kê khai thuế và  tổng hợp câu hỏi về thuế – trả lời theo thông tư Câu Hỏi 1: về các kỳ phải kê khai thuế Theo Thông tư số 151 /2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11 năm 2014 DN mới thành...

Những quy định mới của chính sách thuế.

Những quy định mới của chính sách Thuế. 3.1. Về thuế TNDN Ngày 06/05/2016 Tổng cục thuế đã có công văn số 1923/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến lâm sản: thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động...

hoc kế toán thuế thực tế

Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai số tiền thuế

Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai số tiền thuế Doanh nghiệp đã xuất hóa đơn VAT cho khách hàng (là cá nhân) phát hiện xuất sai thuế suất GTGT (không chịu thuế xuất sai thành chịu thuế GTGT). Tuy nhiên khách hàng đã làm mất hóa đơn....

đào tạo tin văn phòng

Không hoàn thuế với hàng tồn kho sẽ giảm gian lận thuế

Không hoàn thuế với hàng tồn kho sẽ giảm gian lận thuế Nhiều chuyên gia về thuế khi được hỏi về quy định “Không hoàn thuế đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào âm 12 tháng liên tục do vẫn còn hàng tồn kho” cho rằng, đây...

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất năm 2016 – 0,03 %

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất năm 2016 – 0,03 % Quốc hồi vừa qua thông qua và thống nhất sưa đổi Luật quản lý thuế với một số nội dung đáng chú ý Giảm Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất năm 2016 từ ngày 01 tháng...

Kinh nghiệm thực tiễn về khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Kinh nghiệm thực tiễn về khấu trừ thuế giá trị gia tăng Nhằm giúp doanh nghiệp xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trước khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế, bài viết trao đổi một số kinh nghiệm khi khấu trừ...

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO   Thuế GTGT đầu vào sẽ được khấu trừ theo những trường hợp nào và quy định theo những khoản nào? TRI THỨC VIỆT sẽ chia sẻ cho các bạn kế toán cần chú ý gì về các...