Kế toán giảm công cụ dụng cụ

CÔNG TY TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT Giới thiệu với tất cả các bạn về  KẾ TOÁN  GIẢM CÔNG CỤ DỤNG CỤ Khi xuất CCDC ra sử dụng : Có 2 trường hợp: TH1: CCDC có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn   TH2: CCDC có giá trị lớn, thời […]