21 khoản phụ cấp – trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

21 khoản phụ cấp – trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân Căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC thì các khoản phụ cấp, trợ cấp sau không phải tính thuế thu nhập cá nhân Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm: 1. […]

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2015

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2015 ***** Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2015 được thuận lợi, dễ dàng, Phòng TT-HT thuộc Cục Thuế tỉnh An Giang hệ thống và...

Hướng dẫn lập tờ khai tạm tính thuế TNCN

Hướng dẫn lập tờ khai tạm tính thuế TNCN (Theo tháng hoặc theo Quý) từ tiền lương tiền công trên HTKK Đây là một trong những bài học của Lớp kế toán tổng hợp thực hành, Lớp thực hành khai báo thuế và Lớp kế toán thực hành thực...

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI KHAI THUẾ TNCN

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI KHAI THUẾ TNCN Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai thuế không? Tại Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khai thuế thu nhập cá nhân như sau: “ 1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ...

Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm?

Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm? Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm. Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thì cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và kiểm tra lại việc khai...

chính sách mới

Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2015

Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2015 Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2015 gồm những ai? Cá nhân trong năm phải khai thuế thu nhập cá nhân và cuối năm phải quyết toán thuế TNCN. Tuy nhiên có một số đối tượng phải...

Quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản

Quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản Quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản. Cá nhân khi nghỉ thai sản thì có được ủy quyền cho công ty quyết toán không? Và khi quyết toán thuế thì cá nhân này được tính giảm trừ cho bản...

ke-toan-tri-thuc-viet

Các trường hợp uỷ quyền quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp uỷ quyền quyết toán thuế TNCN Đơn vị chi trả được phép Quyết toán thuế thay cho người lao động. Tuy nhiên, những trường hợp quyết toán thay phải được người lao động uỷ quyền quyết toán. Chúng tôi xin chia sẻ...

12 Khoản thu được miễn thuế TNDN

12 Khoản thu được miễn thuế TNDN Thời gian qua, nhiều thành viên thắc mắc: “Hiện nay, có những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp?” Chúng tôi đã tổng hợp lại và xin được chia sẻ với các bạn để các bạn...

chính sách mới

Quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân 2015

Quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân 2015 Từ ngày 01/01/2015, nhiều quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau: 1. Thu nhập chịu thuế – Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu...