Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài áp dụng từ 01-7-2016

Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài áp dụng từ 01-7-2016 Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; và các Nghị định […]

Những kinh nghiệm cần làm về thuế môn bài năm 2015

Những kinh nghiệm cần làm về thuế môn bài năm 2015 Bạn là người mới đi làm, bạn chưa biết bề kê khai thuế qua mạng cũng như về việc nộp thuế môn bài. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẽ 1 vài kinh nghiệm cách nộp kê khai thuế môn bài để...