Toàn bộ điểm mới TT95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế

Toàn bộ điểm mới Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC. Có thể nói Thông tư95/2016/TT-BTC là một trong những Thông...

Những lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

Những lưu ý khi quyết toán thuế TNCN Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế, Người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể...

kế toán xuất nhập khẩu

Những bước chuẩn bị khi có quyết định kiểm tra thuế

 Những bước chuẩn bị khi có quyết định kiểm tra thuế Và…ngày ấy rồi cũng đến, như bao doanh nghiệp khác, công ty bạn nhận được quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại đơn vị. Là một kế toán mới, chưa có nhiều kinh...

Cách viết hóa đơn bán hàng

Cách viết hóa đơn bán hàng Bạn học trên ghế nhà chỉ chỉ mới nhìn thấy Hóa Đơn, nhưng chưa biết viết như thế nào cho đúng? Bản nhìn thấy rất nhiều dòng trên hóa đơn phải điền thông tin, mà chưa biết phải điền thông tin người...

Tổng hợp câu hỏi về thuế và trả lời theo thông tư

kê khai thuế và  tổng hợp câu hỏi về thuế – trả lời theo thông tư Câu Hỏi 1: về các kỳ phải kê khai thuế Theo Thông tư số 151 /2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11 năm 2014 DN mới thành...

Những quy định mới của chính sách thuế.

Những quy định mới của chính sách Thuế. 3.1. Về thuế TNDN Ngày 06/05/2016 Tổng cục thuế đã có công văn số 1923/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến lâm sản: thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động...