Sai lầm của kế toán thuế khi không biết những văn bản này

Sai lầm của kế toán thuế khi không biết những văn bản này Nếu như nói việc phải cập nhật văn bản pháp luật thường xuyên là chuyện của dân luật không thôi thì chưa đủ, bởi lẽ, ngoài dân luật ra thì dân kế toán thuế cũng phải...

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế 2016

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế 2016 Theo Quyết định số  1042/QĐ-TCT ngày 13/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016. Hội đồng...

đào tạo tin văn phòng

Nộp tờ khai thuế qua mạng bị lỗi, cách xử lý hết lỗi.

Nộp tờ khai thuế qua mạng bị lỗi, cách xử lý hết lỗi. Tình hình dạo này việc các doanh nghiệp lớn nhỏ, đang phải nộp tờ khai thuế qua mang hết, nếu như trước đây thì vấn đề này chỉ cần xếp hàng chờ cán bộ thuế thu và cộp...

hoc kế toán thuế thực tế

Hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200

Hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200  Hướng dẫn cách xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái, cách xác định tỷ giá mua và tỷ giá bán, cách hạch toán tỷ giá hàng nhập khẩu theo thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất năm 2016 1....

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016 Tăng 5% lương cơ sở từ ngày 1/5/2016; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; chính sách đối với binh sĩ dự bị hạng hai; hình ảnh trái chuẩn mực đạo đức không được đưa...

Hướng dẫn chế độ thai sản mới nhất 2016

Hướng dẫn chế độ thai sản mới nhất Chế độ thai sản là một trong những vấn đề mà các lao động nữ quan tâm hàng đầu khi tham gia bảo hiểm xã hội. Một vấn đề mà rất nhiều lao động nữ hiện nay đang thắc mắc rằng chế độ...

Cách ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

Cách ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung   Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung, trình tự và cách ghi tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào Sổ Nhật Ký chung. Nguyên tắc ghi sổ Nhật Ký...