Tổng hợp bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu có lời giải chi tiết

    Lượt xem: 1571

Tổng hợp bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu có lời giải chi tiết

Tổng hợp bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu có lời giải chi tiết

 

Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt xin chia sẻ tới tất cả các bạn học viên 1 số bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu . Các bạn lưu ý nhé : Bài tập này được thực hiện vào thời điểm tháng 10/2010. Những thay đổi của các chính sách và quy định sau thời điểm này có thể sẽ làm lời giải của bài tập không hoàn toàn đúng. Nhưng căn bản vẫn là như vậy :

 

Bài 1:

Tính thuế xuất nhập khẩu của công ty kinh doanh xuất nhập khẩu như sau:

– 1, Trực tiếp xuất khẩu lô hàng gồm 500 SPA hợp đồng giá FOB là 10USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD2,

Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng B theo tổng giá trị mua với giá CIF là là 30.000USD. Tỷ giá tính thuế là 18.500đ/ USD3,

Nhập khẩu 5000 SP C giá hợp dồng theo giá FOB là 8 USD/ SP, phí vận chuyển vào bảo hiểm quốc tế là 2 USD/SP. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD4,

Trực tiếp xuất khẩu 10.000 SP D theo điều kiệ CIF là 5USD/SP, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 5000đ/SP. Tỷ giá tính thuế là 16.500đ/USD5,

Nhập khẩu nguyên vật liệu E để gia công cho phía nước ngoài theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá lô hàng theo điều kiện CIF quy ra tiền VN là 300đ

Biết rằng : Thuế xuất nhập khẩu SP A là 2%, SP B và E là 10%, SP C là 15%, SP D là 2%

 

Lời giải :

Số thuế mà doanh nghiệp phải nộp là:

–          NV1:  xuất khẩu 500 sp A

Số thuế phải nộp =

– NV2: Nhập khẩu lô hàng B

Số thuế phải nộp =

-NV3: Nhập khẩu 5000sp C

Số thuế phải nộp =

NV4: Xuất khẩu 10000 sp D

Số thuế phải nộp =

NV5: NVL E được miễn thuế.

Vậy: –  Tổng số thuế XK phải nộp là:

Tổng số thuế NK phải nộp là:

Câu 2:

1, Nhập khẩu 3 lô hàng xuất xứ tại Mỹ, cả 3 lô hàng  đều mua theo điều kiện FOB. Tổng chi phí chuyên chở cho 3 lô hàng từ cảng nước Mỹ tới Việt Nam là 10.000 USD.

–   Lô hàng A có tổng giá trị là 18.000 USD, mua bảo hiểm là 2% giá FOB

–   Lô hàng B gồm 15.000 SP, đơn giá 5 USD/SP, mua bảo hiểm 1,5% giá FOB

–  Lô hàng C gồm 2.000 SP, đơn giá 100 USD/SP, mua bảo hiểm 1% giá FOB

2, Công ty kí hợp đồng gia công cho nước ngoài, theo hợp đồng công ty nhập khẩu  50.000kg nguyên liệu theo giá CIF quy ra đồng VN là 20.000đ/kg. Theo định mức được giao thì phía VN phải hoàn thành 5.000 SP từ số nguyên liệu nói trên . Tuy nhiên khi giao hàng thì có 1.000 SP không đạt yêu cầu chất lượng nên bên nước ngoài trả lại phải tiêu dùng nội địa với giá bán chưa thuế GTGT là 300.000đ/ SP.

 

Yêu cầu :

– Hãy tính thuế XNK, thuế GTGT mà danh nghiệp phải nộp.

Biết rằng thuế suất thuế XNK của A là 10%, của B là 15%, của C là 12%. Nguyên liệu 10%, thành phẩm 2%, thuế GTGT là 10%, 1USD = 20.000đ.

 

 Lời giải :

*) Lô hàng A

–          Giá FOB:

–          Phí bảo hiểm:

Phí vận chuyển:

 

Giá tính thuế =

*) Lô hàng B

–          Giá FOB:

–          Phí bảo hiểm:

Phí vận chuyển:

 

 

Giá tính thuế =

 

 

Thuế NK phải nộp của từng lô hàng là:

-Lô hàng A:

-Lô hàng B:

-Lô hàng A:

Vậy tổng số thuế NKphải nộp là:

 

Bài 3:

Tại công ty xuất nhập khẩu X trong kì có các tài liệu như sau :

1, Nhập khẩu 3 lô hàng xuất xứ tại Hàn Quốc, cả 3 lô hàng đều mua theo điều kiện FOB. Tổng chi phí chuyên chở cho 3 lô hàng từ cảng Hàn Quốc tới Việt Nam là 15.000 USD.

–  Lô hàng A gồm 150 SP, đơn giá 3.000 USD/SP, mua bảo hiểm 5% giá FOB

–  Lô hàng B gồm 5.000 SP, đơn giá 35 USD/SP, mua bảo hiểm 3% giá FOB

–  Lô hàng C gồm 10.000 SP, đơn giá 10 USD/SP, mua bảo hiểm 2,5% giá FOB      2, Công ty kí hợp đồng gia công cho nước ngoài, theo hợp đồng công ty nhập khẩu  120.000kg nguyên liệu theo giá CIF quy ra đồng VN là 40.000đ/kg.     Theo định mức được giao thì phía VN phải hoàn thành 5.000 SP từ số nguyên liệu nói trên . Tuy nhiên khi giao hàng thì có 500 SP không đạt yêu cầu chất lượng nên bên nước ngoài trả lại phải tiêu dùng nội địa với giá bán chưa thuế GTGT là 100.000đ/ SP.

 

    Yêu cầu :

 

Hãy tính thuế XNK, thuế GTGT từ các hoạt động trên. Biết rằng giá tính thuế nhập khẩu là 18.500đ/USD. Thuế suất thuế NK của A là 10%, của B là 15%, của C là 20%. Thuế suất thuế NK đối với NVL : 10%. Thuế GTGT là 10%

 

Lời giải :

*) Phân bổ chi phí vận chuyển cho 3 lô hàng.

 

 

 

Lô A :

 

+

 

+

=> Thuế nhập khẩu phải nộp là:

 

–          Lô B:

 

+

 

+

=> Thuế nhập khẩu phải nộp là:

–          Lô C:

 

+

 

+

=> Thuế nhập khẩu phải nộp là:

 

2. Nhập khẩu gia công cho nước ngoài thì được miễn thuế NK. Khi giao hàng thì có 500 thành phẩm không đạt yêu cầu nên bị trả lại. Thuế N phát sinh là:

 

 

=> Tổng thuế NK phải nộp là:

 

 

Bài 4:

Tại công ty kinh doanh XNK Hồng Hà trong kỳ có các nghiệp vụ như sau:

  1. NK 20.000sp A giá CIF là 60USD/sp. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD.

 

2. NK 8.000sp B giá hợp đồng theo giá FOB là 8USD/sp, phí vận chuyển và phí bảo hiểm quốc tế là 2USD/sp, tỷ giá tính thuế 17.000đ/USD.

 

3. XK 200 tấn sp C. giá xuất bán tại kho là 3.000.000đ/tấn, chi phí vận chuyển từ kho đến cảng là 180.000đ/tấn.

 

4. NK 5 lô hàng trong đó có 2 lô hàng xuất xứ từ nước Áo. Hai lô hàng này đều mua theo điều kiện CIF:

Lô hàng 1: có tổng giá trị là 10.000USD.

Lô hàng 2: có 3.500sp đơn giá 85USD/sp.

Ba lô hàng còn lại mua theo điều kiện FOB:

* Lô hàng 1: gồm 15.000sp đơn giá 8USD/sp được mua bảo hiểm với giá 2,5% trên giá FOB

* Lô hàng 2: gồm 7.000 sp đơn giá 15USD/sp được mua bảo hiểm với giá 2% trên  giá FOB.

* Lô hàng 3: gồm 2.000 sp đơn giá 30USD/sp, được mua bảo hiểm với giá 2% trên giá FOB.

Tổng chi phí chuyên chở cho 3 lô hàng là 9.500USD, tỷ giá tính thuế NK của 5 lô hàng này là 18.500đ/USD. Thuế suất 2 loại hàng đầu tiên là 10%, hai loại sau là 15%.

 

5. Trực tiếp XK 10.000sp D theo điều kiện CIF là 10USD/sp, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 8.000đ/sp, tỷ giá tính thuế là 18.000đ/sp.

Biết thuế suất sp A là 10%, sp B là 12%, sp C là 15%, sp D là 10%. Hãy xác định thuế XK, NK, GTGT?

 

Lời giải :

 

Thuế nhập khẩu bằng =  Q x CIF x t

Thay số vào ta có:

T­NK    = 20.000 x 60 x 10% = 120.000 USD

= 120.000 x 180.000 = 2160 x 106 đồng

Ta có CIF = FOB + I + F = 8 + 2 = 10 USD

Thuế nhập khẩu bằng

TNK    = 8.000 x 10 x 12% = 9.600 USD

= 9.600 x 17.000 = 163,2 x 10 6 đồng

Thuế XK         = Q x FOB x t

= 200 x 3.180.000 x 15% = 95,4 x 10 6 đồng

Thuế phải nộp

Lô hàng 1: 10.000 x 18.500 x 10% = 18.500.000 đồng

Lô hàng 2: 3.500 x 85 x 18.500 x 10 % = 550.375.000 đồng

Ta có tổng giá trị 3 lô hàng là:

15.000 x 8 + 7.000 x 15 + 2.000 x 30 = 285.000 USD

Phân bổ chi phí cho 3 lô còn lại

Lô 1: (15.000 x 8 x 9.500)/285.000    = 4.000 USD = 74 x 10 6 đ

Lô 2: (7.000 x 15 x 9.500)/285.000    = 3.500 USD = 64,75 x 106 đ

Lô 3: (2.000 x 30 x 9.500) 285.000    = 2.000 USD = 37 x 106 đ

Thuế nhập khẩu phải nộp

Lô hàng 1:

= [15.000 x 8  x 18.500 x (1 + 0,025) + 74 x 106] x 15% = 352.425.000đ

Lô hàng 2:

= [7.000 x 15 x 18.500 x (1 + 0,02) + 64,75 x 106] x 15% = 306.915.000đ

Lô hàng 3:

= [2.000 x 30 x 18.500 x (1 + 0,02) + 37 x 106] x 15% = 175.380.000đ

Tổng thuế nhập khẩu phải nộp của 5 lô hàng là: 1.403,595 triệu đồng

Thuế   xuất khẩu   = Q x FOB x t

Với FOB         = CIF – F – I

= 10 x 18.000 – 8.000 = 172.000 đ

Thuế xuất khẩu phải nộp là

10.000 x 172.000 x 10% =  172 x 106đ

Tổng số thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là 3.726,795 (triệu đồng)

Tổng số thuế xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp là 267,4 (triệu đồng)

 

Bài 5:

Công ty kinh doanh XNK Z trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. NK 180.000 sp A, giá CIF quy ra vnđ là 100.000đ/sp. Theo biên bản giám định của các cơ quan chức năng thì có 3000 sp bị hỏng hoàn toàn là do thiên tai trong quá trình vận chuyển. Số sp này công ty bán được với giá chưa thuế GTGT là 150.000đ/sp.

2. NK 5.000sp D theo giá CIF là 5USD/sp. Qua kiểm tra hải quan xác định thiếu 300 sp. Tỷ giá tính thuế là 18.000đ/USD. Trong kỳ công ty bán được 2.000sp với giá chưa thuế là 130.000đ/sp.

3. XK 1.000 tấn sp C giá bán xuất tại kho là 4.500.000đ/tấn, chi phí vận chuyển từ kho đến cảng là 500.000đ/tấn.

 

Yêu cầu: Xác định thuế XNK và thuế GTGT đầu ra phải nộp cho công ty biết sp A: 10%, B: 15%, C: 5%. Thuế GTGT là 10%.

 

Lời giải :

1. Nhập khẩu 180.000 sản phẩm A. Theo biên bản giám định của cơ quan chức năng thì có 3000 sản phẩm bị hỏng hoàn toàn do thiên tai trong quá trình vận chuyển:

* Tính thuế nhập khẩu cho 180.000 – 3000 = 177.000 sp.

–          Thuế NK phải nộp là:

 

TNK    = QNK * CIF * t

= 177.000 * 100.000 * 10%

= 1.770.000.000 (đ)

–          Thuế GTGT phải nộp là:

 

VATp    = 177.000 * 150.000 * 10%

= 2.155.000.000 (đ)

2. Nhập khẩu 5.000 sản phẩm B, qua kiểm tra hải quan xác định thiếu 300 sản phẩm:

* Tính thuế NK cho 5.000 – 300 = 4.700 sp.

– Thuế NK cho 4.700 sp B là:

TNKB             = 4.700 * 5 * 18.000 * 15%

= 63.450.000 (đ)

– Số thuế GTGT phải nộp là:

VATPB           = 2.000 * 130.000 * 10%

= 26.000.000 (đ)

 

 

3. Số thuế XK nộp cho sản phẩm C là:

 

TXKC             = QXK * FOB * t

= 1.000 * ( 4.500.000 + 500.000 ) * 5%

= 250.000.000 (đ)

Vậy tổng các loại thuế phải nộp lần lượt là:

 

Tổng thuế xuất khẩu :

TXK   = 250.000.000 (đ).

 

Tổng thuế nhập khẩu :

TNK­    = 2.655.000.000 + 63.450.000

= 2.718.450.000 (đ).

 

Tổng thuế GTGT phải nộp là :

VAT     = 225.000.000 + 26.000.000

= 251.000.000 (đ).

Comments

comments