Hạch toán nhập khẩu ủy thác

    Lượt xem: 1403

Hạch toán nhập khẩu ủy thác

1. Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa tại bên nhận ủy thác nhập khẩu.

– Khi nhận trước tiền của  bên giao uỷ thác nhập khẩu, kế toán ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.( chi tiết đ/v giao ủy thác nhập khẩu)

Nếu nhận bằng ngoại tệ, phải đồng thời ghi nợ TK 007- Ngoại tệ các loại.

– Khi dùng tiền ký quỹ tại ngân hàng để mở L/c, kế toán ghi:

Nợ TK 144 – cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

Có TK 111, 112.

Nếu tiền ký quỹ bằng ngoại tệ phải ghi có TK 007.

– Khi hàng nhập khẩu uỷ thác được xác định là đã nhập khẩu hoàn thành thủ tục hải quan, kế toán ghi:

Nợ TK 151 – Hàng mua đi đường

Nợ TK 156 – hàng hóa (nếu nhập kho)

Nợ TK 331 – phải trả người bán (nếu chuyển thẳng cho bên giao uỷ thác nhập khẩu) (chi tiết đơn vị giao uỷ thác)

Có TK 331 – phải trả cho người bán ( chi tiết cho từng người bán nước ngoài).

– Thuế nhập khẩu phải nộp hộ cho bên giao uỷ thác, kế toán ghi:

Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi trên đường

Nợ TK 156 -Hàng hóa

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (chi tiết đơn vị giao ủy thác)

Có TK 333 – thuế và các khoản phải nộp nhà nước (3333)

Thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp hộ bên giao ủy thác, kế toán ghi:

Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường

Nợ TK 156 – hàng hóa

Có TK 331 – Phải trả cho người bán (chi tiết đơn vị giao uỷ thác).

– Khi nhận tiền của bên giao uỷ thác để nhập khẩu hàng hóa, kế toán phản ánh số tiền đã nhận theo tỉ giá hạch toán.

Nợ TK 1112, 1122…

Có TK 131 (chi tiết đơn vị giao uỷ thác)

2 . Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa tại bên giao uỷ thác nhập khẩu.

– Khi ứng tiền cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu để đơn vị này mở L/c, kế toán ghi:

Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận ủy thác)

Có TK 111, 112.

Nếu ứng tiền bằng ngoại tệ thì đồng thời ghi có TK 007 – ngoại tệ các loại.

Khi nhập kho hàng nhập khẩu do bên nhận ủy thác bàn giao lại kế toán phản ánh như sau:

(a) + Nếu đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu nộp hộ các khoản thuế (thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế TTĐB…) kế toán ghi:

Nợ TK 156 – hàng hoá

Nợ TK 331 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – phải trả cho người bán(chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác)

(b) + Nếu đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu làm thủ tục kê khai thuế nhưng đơn vị giao uỷ thác tự nộp thuế vào NSNN thì nghiệp vụ nhập hàng gh như trên (a). Khi nộp thuế, kế toán ghi:

Nợ TK 331 – phải trả cho người bán ( chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác)

Có TK 111, 112

– Các khoản phí nhập khẩu uỷ thác như hoa hồng nhập khẩu uỷ thác, các khoản chi phí vận chuyển, chi phí khác phải trả cho đơn vị nhận uỷ thác, kế toán ghi:

Nợ TK – 156 hàng hóa

Nợ TK liên quan (133, 138…)

Có TK 331- phải trả cho người bán.(chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác)

–  Khi thanh toán với đơn vị nhận uỷ thác về  các khoản tiền kế toán ghi:

Nợ TK 331-phải trả người bán (chi tiết đơn vị nhận uỷ thác)

Có TK 111, 112

-Trong trường hợp đơn vị giao ủy thác nhận hàng hóa nhập khẩu do đơn vị nhận ủy thác chuyển trả chưa nộp thuế GTGT, kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của đơn vị nhận uỷ thác để ghi trị giá hàng  nhập kho (gồm cả các khoản thuế phải nộp: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế GTGT…):

Nợ TK 156 – hàng hóa

Có TK 331- phải trả cho người bán (chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác).

– Khi nhận hoá đơn GTGT của đơn vị nhận uỷ thác, kế toán ghi giảm số tiền thuế GTGT đầu vào cho hàng hóa hiện thời:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào

Có TK 156 – Hàng hoá, 157 – hàng gửi bán ra: nếu hàng hóa còn đang tồn kho.

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán: nếu hàng hóa đã tiêu thụ.

Khi phát sinh các nghiệp vụ bằng ngoại tệ kế toán ghi sổ theo tỷ giá thực tế mua bán bình quân trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, khoản chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá phát sinh được phản ánh vào tài khoản 515- Doanh thu hoạt động tài chính hoặc 635- chi phí tài chính.

Nguồn tin:TAVA

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, Tập Thể Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán: Click vào đây xem chi tiết

 

 

hạch toán nhập khẩu

 

giam hoc phi tin van phong

 

Comments

comments