Mẫu báo cáo thuế GTGT hàng tháng mới nhất

    Lượt xem: 595

Báo cáo thuế tháng bao gồm có các loại thuế sau:

+ Thuế giá trị gia tăng

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

+ Thuế tài nguyên (nếu có)

+ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

Đó là quy định chung về những loại  thuế khai – nộp hàng tháng. Trên thực tế thì còn tùy vào từng doanh nghiệp hay lượng phát sinh mà ta sẽ có những báo cáo thuế cụ thể. Ví dụ ở khai thuế thu nhập cá nhân:
+ Trường hợp tháng đầu tiên trong năm phát sinh khấu trừ thuế theo từng loại tờ khai mà có số thuế khấu trừ từ 05 triệu đồng trở lên thì nộp tờ khai thuế theo tháng, nếu có số thuế khấu trừ nhỏ hơn 05 triệu đồng thì nộp tờ khai thuế theo quý tính cho cả năm.
+Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai cho cơ quan thuế.
Dưới đây là những hồ sơ khai thuế cụ thể:

1. Báo cáo thuế giá trị gia tăng:

Đây là hồ sơ khai thuế mà hàng tháng nhất định phải nộp dù là không phát sinh khoản nào. 
Thuế GTGT bao gồm các tờ khai sau:
+ Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT;
+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT;
+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT;
+ Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-KHBS;
+ Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT;
+ Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT (nếu có)
Chú ý: 
+ Các tờ khai trên kế toán làm theo mẫu tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính
+ Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ theo mẫu số 03/GTGT (ban hành kèm theo theo Thông tư số 06 /2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính)

2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt:

+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB;
+ Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB;
+ Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)
3. Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN. (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).
4. Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).
a.1) Trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: nộp tờ khai theo mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
a.2) Trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú: nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
a.3) Trường hợp cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm: nộp tờ khai theo mẫu số 01/KK-BH ban hành kèm theo Thông tư này.
a.4) Trường hợp các tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số nộp tờ khai theo mẫu số 01/KK-XS ban hành kèm theo Thông tư này.
Thời hạn nộp báo cáo thuế hàng tháng:  chậm nhất là ngày 20 hàng tháng
Nếu bạn vẫn chưa có kỹ năng để làm các loại báo cáo thuế trên thì có thể tham gia ngay một khóa học kế toán thuế ngắn hạn tại Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt

Địa chỉ đào tạo kế toán tốt nhất hà nội là Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt

Còn chờ gì nữa các bạn hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi :

Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt

04.6652.2789   –   01699.13.6789

http://ketoantrithucviet.com

Comments

comments