Mẫu báo cáo thuế GTGT hàng tháng mới nhất

Mẫu báo cáo thuế GTGT hàng tháng mới nhất Báo cáo thuế tháng bao gồm có các loại thuế sau: + Thuế giá trị gia tăng + Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + Thuế tài nguyên (nếu có) + Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên Đó là quy định chung về những […]

Mẫu báo cáo thuế GTGT hàng tháng mới nhất

Mẫu báo cáo thuế GTGT hàng tháng mới nhất Báo cáo thuế tháng bao gồm có các loại thuế sau: + Thuế giá trị gia tăng + Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + Thuế tài nguyên (nếu có) + Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên Đó là quy định...