Tổng hợp các văn bản có hiệu lực từ tháng 06, tháng 07 năm 2013 dành cho các bạn kế toán

    Lượt xem: 695

Thông tư 35/2013/TT-BTC về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

Người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử theo một trong các cách sau:

♦ Khai thuế điện tử trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế
♦ Khai thuế điện tử bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ khai thuế
♦ Khai thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

+ Thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Gợi ý cho bạn:

Chỉ với 800k là bạn đã có thể tham gia khóa học kế toán thuế tại Kế Toán Hà Nội

Tìm hiểu thêm

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2013.

Thông tư 37/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi

Cũng từ ngày này, 17 loại phí, lệ phí mới trong lĩnh vực chăn nuôi sẽ chính thức được áp dụng, trong đó có một số loại phí, lệ phí đáng chú ý như: Phí kiểm tra, đánh giá chất lượng lô hàng thức ăn chăn nuôi xuất, nhập khẩu: được tính bằng 0,095% giá trị lô hàng (nhưng tối thiểu là 285.000 đồng, tối đa không quá 9.500.000 đồng); Lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu các chế phẩm phục vụ chăn nuôi: 120.000 đồng/lần/1 sản phẩm…
Các mức phí, lệ phí cụ thể được ban hành trong Thông tư 37/2013/TT_BTC Lệ phí cơ quan thu đuợc phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước, nhưng được giữ lại 85% tiền phí để trang trải chi phí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2013.

Thông tư 44/2013/TT-BTC sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu

Theo Thông tư 44/2013/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, có tới 4 mặt hàng khoáng sản sẽ tăng thuế suất thuế xuất khẩu thêm 10%.

Cụ thể, mức thuế suất của quặng Apatít, quặng và tinh quặng mangan, đồng, chì, kẽm, titan thuộc các mã 25.10.10.10, 2602, 2603, 2607, 2608, 2614.00.10 và 2614.00.90 từ 30% sẽ tăng lên 40%.

Riêng mặt hàng Đá vôi trắng (Đá hoa trắng) dạng khối, thuế suất từ 25% tăng lên 30%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9 tháng 6 năm 2013/.

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

Tài sản cố định phải có giá trị từ 30 triệu đồng
Điểm c, khoản 1, điều 3 của thông tư 45 quy định: “Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.”

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.

Luật số 21/2012/QH13 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, theo đó  nghĩa vụ của người nộp thuế có bổ sung như sau: Nếu người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử…

Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013

Luật số 26/2012/QH13 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Việc giảm nghĩa vụ thuế cơ bản là do mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế được nâng từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng và với mỗi người phụ thuộc là từ 1,6 triệu đồng tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng…

Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013.

Nghị định 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động và các quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2013.

Nghị định 45/2013/NĐ-CP của Chính Phủ: Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nghị định có hiệu lực từ 01/07/2013

Nghị định 46/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về tranh chấp lao động.

Nghị định quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm hòa giải viên lao động; việc hoãn, ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động trong trường hợp hoàn, ngừng đình công.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2013.

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lao Động và Tiền Lương.

Ngày 14 tháng 5 năm 2013, Chính Phủ ban hành Nghị định 49/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 92; nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010

Ngày 15/05/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý của các cá nhân, tổ chức là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý sau (30/4, 30/7, 30/10, 30/1).

(Trước đây thời hạn nộp này là ngày 20 của tháng đầu tiên của quý sau).
Một số loại hóa đơn như hóa đơn cước dịch vụ viễn thông, tiền điện, nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của ngân hàng… sẽ không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà chỉ báo cáo theo số lượng tổng số hóa đơn.
Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh sẽ phải chịu trách nhiệm về việc kê khai và phải đảm bảo cung cấp được số liệu chi tiết khi có yêu cầu của cơ quan thuế

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013..

Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính

Ngày 17/05/2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Lớp học thực hành kế toán tổng hợp tại Công ty đào tạo tin học kế toán tri thức việt- Dạy thực hành tất cả các nghiệp vụ , phần hành công việc của 1 kế toán tổng hợp thực thụ – Dạy làm kế toán thực tế

 

http://ketoantrithucviet.com/

Comments

comments