Tìm hiểu công việc của kế toán thuế

  Lượt xem: 669

 Tìm hiểu công việc của kế toán thuế

Bạn đang băn khoăn chữa rõ các công việc mà một kế toán thuế cần làm? Ở bài viết này, Tri thức Việt xin tổng hợp sơ lược nhất các công việc cơ bản của kế toán thuế.

Các công việc cần làm của kế toán thuế

 •  Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .
 •  Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.
 •  Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
 •  Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theo
 • thuế suất .
 •  Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .
 •  Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .
 •  Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều
 • chỉnh giảm khi có phát sinh.
 •  Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .
 •  Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).
 •  Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .
 •  Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn Cty .
 •  Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .
 •  Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thư ùtự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
 •  Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .
 •  Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách
 •  Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.
 •  Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán .
 •  Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
 •  Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).
 •  Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.
 •  Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
 • Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Quyền hạn của kế toán thuế

Kế toán thuế giữ một vai trò không thể thiếu trong doanh nghiệp. Vậy kế toán thuế có những quyền hạn gì?

 • Kế toán thuế có thể đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành .
 • Kế toán thuế có quyền nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán .
 • Hướng dẫn KTCS thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng qui định .
 • Nguồn: Internet

Comments

comments