Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.11

  Lượt xem: 656

Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.11

          Căn cứ Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân; Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Tổng cục đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ có hiệu lực từ 01/7/2013, cụ thể như sau:

Tải phần mềm HTKK 3.1.7

1.Nâng cấp đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ khai thuế GTGT theo quý

 • Hỗ trợ kê khai các tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT theo mẫu của Thông tư số 28/2011/TT-BTC với kỳ tính thuế theo quý từ ngày 01/07/2013.
 • Hỗ trợ kê khai hóa đơn mua vào không quá 2 quý trước đó so với kỳ tính thuế.

2.Nâng cấp đáp ứng một số nội dung của Thông tư số 64/2013/TT-BTC (thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC) quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

 • Tờ khai TB01/AC:
 • Thay đổi tên 2 cột “DN in” và “Hợp đồng đặt in” thành “Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm” và “Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm”.
 • Kiểm tra ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn phải sau ngày thông báo phát hành hóa đơn ít nhất 5 ngày.
 • Sửa tên thông tư trên mẫu biểu thành “Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính”.
 • Bắt buộc nhập chỉ tiêu “Người đại diện theo pháp luật”.
  • Tờ khai BC26/AC:
 • Bổ sung kỳ kê khai theo tháng.
 • Sửa tên thông tư trên mẫu biểu thành “Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính”.
 • Bắt buộc nhập chỉ tiêu “Người đại diện theo pháp luật”.
  • Tờ khai TB04/AC:
 • Kê khai tờ khai TB04/AC theo mẫu biểu mới tại thông tư 64/2013/TT-BTC.

3.Nâng cấp đáp ứng yêu cầu về cách xác định tiền phạt chậm nộp tiền thuế

 • Cập nhật cách xác định tiền phạt chậm nộp tiền thuế trên chức năng kê khai tờ khai bổ sung đối với các loại tờ khai thuế trên ứng dụng iHTKK theo nguyên tắc:
 • Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh sau ngày 01/07/2013:
 • 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thứ 90.
 • 0,07% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày chậm nộp thứ 91 trở đi.
 • Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/07/2013 nhưng sau ngày 01/07/2013 vẫn chưa nộp:
 • 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày 28/9/2013 (là ngày thứ 90 kể từ ngày 01/7/2013).
 • 0,07% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày 29/9/2013 trở đi.

4.Một số nội dung khác:

 • Nâng cấp đáp ứng yêu cầu kê khai tờ khai 02/TNDN:
 • Nâng cấp tờ khai 02/TNDN  đáp ứng yêu cầu gia hạn theo thông tư số 16/2013/TT-BTC:
 • Thêm checkbox “Gia hạn” trên tờ khai 02/TNDN.
 • Hỗ trợ đính kèm phụ lục gia hạn theo TT16/2013/TT-BTC cho tờ khai 02/TNDN kỳ tính thuế quý I, II, III năm 2013.
 • Thay đổi cách bắt ràng buộc một số chỉ tiêu:
 • Chỉ tiêu [36], [42]: Cho sửa, không cảnh báo.
 • Tính lại công thức chỉ tiêu [44]: Nếu chỉ tiêu [41] <> 0 thì chỉ tiêu [44] = ([40] -[41])x [42], cho phép sửa; Nếu chỉ tiêu [41] = 0 thì chỉ tiêu [44] = [40] x [43], cho phép sửa.
 • Nâng cấp đáp ứng yêu cầu kê khai tờ khai 03/TNDN:
 • Chỉ tiêu [C7] Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông: Cho phép sửa, không cảnh báo.
 • Nâng cấp đáp ứng yêu cầu kê khai tờ khai 04/TNDN:
 • Cột (3), (6), (9)  Tỷ lệ %: Cho sửa, không cảnh báo.

Tải phần mềm HTKK 3.1.7

Tổng cục Thuế xin thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện. (Tin từ kekhaithue.gdt.gov.vn)

Địa chỉ đào tạo kế toán tốt nhất hà nội là Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt

Còn chờ gì nữa các bạn hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi :

Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt

04.6652.2789   –   01699.13.6789

http://ketoantrithucviet.com

Comments

comments