Tài khoản 128 Đầu tư ngắn hạn

    Lượt xem: 741

TÀI KHOẢN 128

ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản đầu tư ngắn hạn khác bao gồm cả các khoản cho vay mà thời hạn thu hồi không quá một năm.

 

Trong các trường hợp đầu tư bằng tiền hoặc hiện vật (như tài sản cố định, nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá,…) giá trị khoản đầu tư được tính theo giá thoả thuận của các bên tham gia đầu tư đối với các tài sản đưa đi đầu tư. Phần chênh lệch (nếu có) giữa giá trị ghi sổ kế toán của đơn vị với giá trị tài sản được đánh giá lại phản ánh vào bên Nợ TK 811 hoặc bên Có TK 711.

 

Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản đầu tư, từng hợp đồng cho vay.

 

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH

CỦA TÀI KHOẢN 128 – ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC

Bên Nợ:

Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác tăng

Bên Có:

Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác giảm

Số dư bên Nợ:

Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác hiện còn

Tài khoản 128 – Đầu tư ngắn hạn khác, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của tiền gửi có kỳ hạn.

– Tài khoản 1288 – Đầu tư ngắn hạn khác: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các khoản đầu tư ngắn hạn khác.

 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP  VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

 

  1. Khi dùng vốn bằng tiền để đầu tư ngắn hạn, ghi: Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1281, 1288)

Có các Tài khoản 111, 112,…

 

  1. Doanh nghiệp đưa đi đầu tư bằng vật tư, sản phẩm, hàng hoá và thời gian nắm giữ các khoản đầu tư đó dưới 1 năm:

2.1. Nếu giá trị vật tư, sản phẩm, hàng hoá đưa đi đầu tư được đánh giá lại cao hơn giá trị ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1288)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 155 – Thành phẩm

Có TK 156 – Hàng hoá

Có TK 711 – Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá trị vật tư, hàng hoá được đánh giá lại cao hơn giá trị ghi sổ).

2.2. Nếu giá trị vật tư, sản phẩm, hàng hoá đưa đi đầu tư được đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (1288)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (Số chênh lệch giữa giá trị vật tư, hàng hoá được đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 155 – Thành phẩm

Có TK 156 – Hàng hoá.

  1. Khi thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn khác, ghi

Nợ các TK 111, 112, 152, 156, 211,…

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Trường hợp lỗ)

Có TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác  (1281, 1288) (Giá vốn) Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Trường hợp lãi).

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, Tập Thể Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán: Click vào đây xem chi tiết

Tài khoản 128

giam hoc phi tin van phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Mạng xã hội

 

 

Comments

comments