Sự khác nhau về Hệ thống tài khoản kế toán theo TT 200/2014 VÀ QĐ 48/2006.

    Lượt xem: 821

CTY TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

 Giới thiệu với tất cả các bạn sự khác nhau về Hệ thống tài khoản kế toán theo TT 200/2014 VÀ QĐ 48/2006.

TT 200/2014QĐ 48/2006
TK 211: Tài sản cố định hữu hình

TK 212: Tài sản cố định thuê tài chính

TK 213: Tài sản cố định vô hình

TK 2111: Tài sản cố định hữu hình

TK 2112: Tài sản cố định thuê tài chính

TK 2113: Tài sản cố định vô hình

TK 229: Dự phòng tổn thất tài sảnTK 159: Các khoản dự phòng

TK 229: Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

TK 242: Chi phí trả trướcTK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn

TK 242: Chi phí trả trước dài hạn

TK 3386: Bảo hiểm thất nghiệpTK 3389: Bảo hiểm thất nghiệp
TK 341: Vay và nợ thuê tài chínhTK 311: Vay ngắn hạn

TK 341: Vay, nợ dài hạn

TK 5211: Chiết khấu thương mại

TK 5212: Giảm giá hàng bán

TK 5213: Hàng bán bị trả lại

TK 5211: Chiết khấu thương mại

TK 5212: Hàng bán bị trả lại

TK 5213: Giảm giá hàng bán

TK 641: Chi phí bán hàng

TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp

TK 6421: Chi phí bán hàng

TK 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp

TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp

TK 627: Chi phí sản xuất chung

ð  Cuối kỳ, các tài khoản này phải kết chuyển sang TK 154 trước khi tính giá thành sản phẩm hoàn thành.

TK 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
TK 151: Hàng mua đang đi đường

TK 158: Hàng hoá kho bảo thuế

TK 136: Phải thu nội bộ

TK 336: Phải trả nội bộ

TK 243: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

TK 347: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Không có
Không cóTK loại 0
(Trên đây, là sự so sánh giữa QĐ 48/2006TT 200/2014 về một số tài khoản

mà các bạn hay dùng.)

Địa chỉ đào tạo kế toán thực tế uy tín tài hà nội

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, Tập Thể Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán: Click vào đây xem chi tiết

tài khoản kế toán

giam hoc phi tin van phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments