SỔ SÁCH VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO QĐ 15

    Lượt xem: 661

SỔ SÁCH VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO QĐ 15

 

HỆ THỐNG SỔ SÁCH VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN THEO QĐ 15

 

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn Học viên chưa hiểu rõ về nguyên lý kế toán . Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt xin chia sẻ với tất các bạn học viên Hệ thống sổ sách kế toán và các hình thức kế toán theo Quyết định 15 . Mong rằng tất cả các bạn sẽ :

 

– Hiểu được khái niệm sổ kế toán và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu.

– Trình bày ý nghĩa và tác dụng của các loại sổ sách đối với công tác kế toán

–  Nắm được kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và thực hành ghi sổ một số nghiệp vụ kế toán.

–  Hiểu được những quy định chung về sổ kế toán.

–  Hiểu rõ về các hình thức kế toán (theo Chế độ kế toán Quyết định 15/2006/QĐ-BTC)

 

I . Sổ Sách kế toán

 

Theo chế độ kế toán doanh nghiệp quyết định 15/2006/QĐ-BTC, mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết

 

Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái.

Số kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết.

 

2. Các hình thức kế toán

 

Theo quyết định 15/QĐ-BTC, Doanh nghiệp được áp dụng một trong năm hình thức kế toán sau:

– Hình thức kế toán Nhật ký chung;

– Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái;

– Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;

– Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ;

– Hình thức kế toán trên máy vi tính.

 

Hệ thống Sổ sách kế toán và các hình thức kế toán theo QĐ 15 chi tiết và đầy đủ nhất các bạn có thể tải về tại đây : 

 

DOWNLOAD

 

Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt chuyên đào tạo kế toán thực hành tổng hợp trên chứng từ thực tế

http://ketoantrithucviet.com/

Comments

comments