Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định(P3)

    Lượt xem: 1135

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định(P3)

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại điều 13 thông tư 45/2013/TT-BTC và các phương pháp trích khấu hao TSCĐ này được hướng dẫn cụ thể  và chi tiết  tại Phụ Lục 2 của TT 45/2013/TT-BTC.

Tùy vào mục đích sử dụng tài sản trong doanh nghiệp mà kế toán có thể lựa chọn 1 trong các phương pháp trích khấu hao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kế toán Tri Thức Việt xin giới thiệu đến các bạn các phương pháp trích khấu hao hiện nay mà các doanh nghiệp có thể sử dụng:

III. PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO THEO SỐ LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM.

  1. Điều kiện áp dụng :

Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;

– Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;

– Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

  1. Nội dung của phương pháp

TSCĐ trong DN được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau:

– Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.

– Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản cố định.

– Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

 

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định

=Số lượng sản phẩm sản xuất trong thángxMức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

 

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm=Nguyên giá của tài sản cố định
Sản lượng theo công suất thiết kế

 

 

 

 

  • Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:

 

Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định=Số lượng sản phẩm sản xuất trong nămxMức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

 

Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định.

 

  1. Ví dụ minh họa

Công ty Đào Tạo Tin Học – Kế Toán Tri Thức Việt mua máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá 450 triệu đồng. Công suất thiết kế của máy ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo công suất thiết kế của máy ủi này là 2.400.000 m3. Khối lượng sản phẩm đạt được trong năm thứ nhất của máy ủi này là:

ThángKhối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)ThángKhối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)
Tháng 114 Tháng 7                                 15
Tháng 215 Tháng 8                                 14
Tháng 318 Tháng 9                                 16
Tháng 416 Tháng 10                                 16
Tháng 515 Tháng 11                                 18
Tháng 614 Tháng 12                                 18

 

Mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm của tài sản cố định này được xác định như sau:

 

– Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 m3 = 187,5 đ/m3

 

– Mức trích khấu hao của máy ủi được tính theo bảng sau:

ThángSản lượng thực tế thángMức trích khấu hao tháng
(m3)(đồng)
11414.000 x 187,5 = 2.625.000
21515.000 x 187,5 = 2.812.500
31818.000 x 187,5 = 3.375.000
41616.000 x 187,5 = 3.000.000
51515.000 x 187,5 = 2.812.500
61414.000 x 187,5 = 2.625.000
71515.000 x 187,5 = 2.812.500
81414.000 x 187,5 = 2.625.000
91616.000 x 187,5 = 3.000.000
101616.000 x 187,5 = 3.000.000
111818.000 x 187,5 = 3.375.000
121818.000 x 187,5 = 3.375.000
Tổng cộng cả năm35.437.500

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, Tập Thể Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán: Click vào đây xem chi tiết

 

 

trích khấu hao tài sản cố định

 

giam hoc phi tin van phong

 

Comments

comments