Mẫu nhật ký thực tập kế toán

    Lượt xem: 1129

MẪU NHẬT KÝ THỰC TẬP KẾ TOÁN

MẪU NHẬT KÝ THỰC TẬP KẾ TOÁN

I . THÔNG TIN SINH VIÊN

 

Họ và tên :………………………………………………..

Ngày/ tháng/ năm sinh : ……………………………..

Sinh viên lớp : ………………….

Chuyên ngành : ………………………….

Nơi thực tập : ………………………….

II. CHẾ ĐỘ VÀ TÊN ĐỀ TÀI THỰC TẬP KẾ TOÁN

1. Thời gian và giờ giấc thực tập.

………………………………………………………………..

……………………………………………………….

……………………………………………………………………

2.     Nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên tại cơ quan thực tập.

……………………………………………………………..

…………………………………………………………………

……………………………………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………

3.     Tên đề tài thực tập.

………………………………………………..

…………………………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………….

 

III.           TIẾN TRÌNH THỰC TẬP KẾ TOÁN

 

Ngày tháng năm

Nội dung thực tập

Từ : …../…../20…..đến …../…../20…… Từ : …../…../20…..đến …../…../20…… Từ : …../…../20…..đến …../…../20…… Từ : …../…../20…..đến …../…../20……

 

 

Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt nhận thực tập kế toán tại hà nội – Dạy kê khai thuế , dạy lên sổ sách , dạy lập báo cáo thuế , dạy lập báo cáo tài chính trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toán

http://www.ketoantrithucviet.com/

Comments

comments