Khi bị mất hóa đơn kế toán phải làm thế nào

    Lượt xem: 820

Bạn là một kế toán viên rất có năng lực, luôn làm tốt công việc. Bạn biết làm kế toán thuế, biết lập báo cáo tài chính (BCTC), lên sổ sách,…

Giả sử, nếu một ngày, một ngày không may một hóa đơn rất quan trọng của bạn bỗng dưng “không cánh mà bay”. Phải làm sao giờ???

 

Với trường hợp này, các bạn cần phải làm theo các bước sau:

  • Báo ngay với cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị của bạn, tức đơn vị đăng ký kê khai thuế.
  • Yêu cầu bên bản sao y liên một để có cơ sở hoạch toán kế toán và kê khai thuế.

Nếu mất hoá đơn nhưng chưa hết niên độ tài chính thì đơn vị bạn sẽ bị xử phạt hành chính qui định tại Nghị định 89/2002/NĐ-CP.

 

Căn cứ theo quy định tại điểm 1.7.b mục VI phần B Thông tư số120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn. Trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng làm mất hoá đơn mua hàng bản gốc (liên 2) do hoàn cảnh khách quan như: thiên tai, hoả hoạn, bị mất cắp thì được giải quyết khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý.

 

Trong các trường hợp nêu trên, tổ chức, cá nhân phải:

  • Khai báo hóa đơn
  • Lập biên bản số hoá đơn bị mất
  • Lý do mất có xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp thiên tai, hoả hoạn, xác nhận của cơ quan công an địa phương đối với trường hợp bị mất cắp.

 

Hồ sơ liên quan đến hành vi làm mất hoá đơn gồm:

  • Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hoá đơn.
  • Biên bản mất hoá đơn mua hàng.
  • Bản sao hoá đơn mua hàng (liên1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.

 

Còn trường hợp “do sơ suất trong quá trình vận chuyển ” thì không được khấu trừ thuế GTGT. Nếu thực tế xác định được doanh nghiệp có mua hàng hoá, dịch vụ nguồn gốc hợp pháp và sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được thực hiện ấn định chi phí mua hàng làm căn cứ tính thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN) theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế.

 

Comments

comments