Kế toán phải làm gì ở Công ty mới thành lập?

  Lượt xem: 945

Kế toán phải làm gì ở Công ty mới thành lập?

Nếu làm việc ở một công ty mới thành lập, kế toán viên phải làm những việc gì? Hôm nay Tri Thức Việt xin được chia sẻ một số kinh nghiệm cùng các bạn.

Sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, kế toán cần chú ý thực hiện các công việc như sau:

 1. Khai thuế môn bài:

Đối với công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập (theo giấy phép ĐKKD)

Đối với công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập theo giấy phép ĐKKD.

Chú ý: phải nộp cả tờ khai thuế và nộp tiền thuế môn bài nhé.

Văn bản tham khảo: Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn Thuế Môn bài và Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2013 sửa đổi bổ sung TT 96/2002

đào tạo tin học kế toán tri thức việt
đào tạo tin học kế toán tri thức việt
 1. Khai thuế GTGT

Doanh nghiệp mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp KHẤU TRỪ (mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc là chi nhánh của cơ sở kinh doanh hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; hoặc có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh): gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế theo PP Khấu trừ (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.

Doanh nghiệp mới thành lập khác thì áp dụng phương pháp tính TRỰC TIẾP

Cả 2 phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp mới thành lập thì việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng (từ sau ngày 15/11 kê khai theo quý theo TT 151). Sauk hi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay quý đó.

Ví dụ:

Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 1/2014 thì từ kỳ khai thuế tháng 1/2014 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014, doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp B khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh tu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

Doanh nghiệp C bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

Thông thường công ty mới thành lập thì chưa phát sinh các nghiệp vụ mua bán, nhưng đối với thuế GTGT thì không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai. Chính vì thế kế toán đặc biệt chú ý là ngay quý thành lập thì phải lập và nộp tờ khai. Chính vì thế kế toán đã đặc biệt chú ý là ngay quý thành lập thì phải lập và nộp tờ khai thuế GTGT rồi. Đối với DN áp dụng phương pháp khấu trừ thì khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT, phương pháp trực tiếp thì mẫu 04/GTGT.

Văn bản tham khảo: Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành ND 209/2013 và luật thuế GTGT

 1. Khai thuế TNDN

Cũng như thuế GTGT, thuế TNDN không phát sinh thì vẫn nộp tờ khai, cho nên chú ý là ngày 20 của tháng đầu quý sau so với quý thành lập, kế toán phải lập và nộp tờ khai thuế TNDN đầu tiên cho cơ quan thuế theo mẫu 01A/TNDN.

(Từ sau 15/11/2014 khi thông tư 151 có hiệu lực bỏ tờ khai tạm tính quý)

Cuối năm nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN

Văn bản tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN.

 1. Khai thuế TNCN

Đối với thuế TNCN, không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/quý (mẫu 02/KK-TNCN) nhưng chú ý là vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)

Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế GTGT theo quý.

+ Tổ chức cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

Ví dụ 1: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2014 Công ty A thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.

Ví dụ 2: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2, không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK – TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và tờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng (hoặc lớn hơn 50 triệu đồng). Các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng.

 1.  Hóa đơn

Đối với doanh nghiệp mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo PP Khấu trừ và đã được cơ quan thế chấp nhận thì: tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng, sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng ít nhất là 5 ngày. Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn, thì mỗi quý phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC), chậm nhất là ngày 20 tháng sau. Sau 12  tháng kể từ ngày thành lập thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện chuyển sang nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và kể từ ngày mua cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp trên.

Văn bản tham khảo: Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn NĐ 51/2010 và 04/2014 về hóa đơn

 1. Tài khoản ngân hàng

Mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được khấu trừ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

Văn bản tham khảo: Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 về luật Quản lý thuế.

 1. Lao động và BHXH

Nếu doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.

 8.Bảng định mức nguyên vật liệu

Nếu doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp. Riêng quy định nộp cho cơ quan thuế bảng định mức này đã được bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2014.

Văn bản tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN

 1. Thông báo phương pháp khấu hao TSCĐ:

Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

Văn bản tham khảo: Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2014 hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

 1. Riêng các thủ tục đăng ký ban đầu khác như: đăng ký chế độ kế toán áp dụng (theo QĐ 15 hay 48) hình thức kế toán, phương pháp hàng tồn kho, đăng ký KTT…cho cơ quan thuế khi DN mới thành lập thì tùy vào yêu cầu của từng cơ quan thuế địa phương, có nơi bắt buộc, có nơi không .

Địa chỉ đào tạo kế toán thực tế uy tín tại Hà Nội

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, TT Đại Học Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán:Click vào đây xem chi tiết

Kế toán

 

 

 

 

 

 

giam hoc phi tin van phong
 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments