Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm thuế có hướng dẫn đáp án

    Lượt xem: 836

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm thuế có hướng dẫn đáp án

Tổng hợp bộ đề thi trắc nghiệm công chức thuế có hướng dẫn lời giải chi tiết

 

Lời đầu tiên ketoantrithucviet.com xin gửi lời chào toàn bộ đến các bạn . Mình thấy có rất nhiều bạn liên hệ với mình xin mẫu bộ đề thi trắc nghiệm công chức thuế . Và để đáp ứng yêu cầu của tất cả các bạn . Công ty đào tạo tin học kế toán Tri Thức Việt xin chia sẻ tới tất cả các bạn tổng hợp bộ đề thi trắc nghiệm công chức thuế có hướng dẫn đáp án chi tiết

 

Bộ đề thi trắc nghiệm bao gồm : 

1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Câu 1 Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là:

a.Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

b. Hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

c.Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng.

d.Tất cả các đáp án trên.

Đáp án: c)

 

Câu 2. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng:

a. Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

b. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

c. Phân bón

d. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.

Đáp án: a)

 

Câu 3.  Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

a. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng

b. Giá bán đã có Thuế giá trị gia tăng

c. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại

d. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

Đáp án: d)

 

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 

4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp – Bài tập

 

5. Thuế Thu nhập cá nhân

 

6. Thuế Thu nhập cá nhân – Bài tập

 

7. Thuế Tài nguyên

 

8. Các khoản thu về đất đai

 

9. Phí, lệ phí trước bạ

 

10. Luật quản lý thuế

Câu 1. Các trường hợp thuộc diện kiểm tra hồ sơ trước khi hoàn thuế là:

a. Hoàn thuế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b. Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu;

c. Người nộp thuế đã có hành vi trốn thuế, gian lận về thuế trong thời hạn 2 năm tính từ thời điểm đề nghị hoàn thuế trở về trước;

d. Người nộp thuế không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định;

đ. Doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước;

e. Hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế nhưng người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế theo yêu cầu;

g. Hàng hoá nhập khẩu thuộc diện nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật.

h. Tất cả các trường hợp trên

 

Đáp án: h)

 

Câu 2. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm

a. Văn bản yêu cầu hoàn thuế.

b. Chứng từ nộp thuế.

c. Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.

d. Tất cả các loại trên (a, b,c).

Đáp án: d)

 

 

Tổng hợp bộ đề thi trắc nghiệm công chức thuế có hướng dẫn lời giải đầy đủ và chi tiết các bạn có thể tải về tại đây : 

DOWNLOAD

Công ty tin học kế toán Tri Thức Việt chuyên đào tạo kế toán thực hành tổng hợp tài hà nội

 

http://ketoantritucviet.com/

Comments

comments