Báo cáo thuê tài sản của Việt Nam khác với thế giới ở điểm gì?

    Lượt xem: 790

Báo cáo thuê tài sản của Việt Nam khác với thế giới ở điểm gì?

1)Phương pháp kế toán trong báo cáo tài chính của bên thuê – thuê tài chính
IAS: Khi tài sản đi thuê bị giảm giá, chuẩn mực yêu cầu cần áp dụng theo chuẩn mực kế toán quốc tế về tổn thất tài sản.
VAS: không đề cập vấn đề này.
2)Phương pháp kế toán trong báo cáo tài chính của bên thuê – thuê hoạt động

IA:Các khoản ưu đãi dành cho hợp đồng thuê hoạt động mới, hoặc lý lại phải được hạch toán giảm trừ chi phí tiền thuê trong thời gian hợp đồng, bất kể nội dung, hình thức của khoản ưu đãi cũng như thời hạn thanh toán.
VAS: Không đề cập vấn đề này.

3)Trình bày báo cáo tài chính đối với bên thuê
IAS: Chuẩn mực đưa ra các yêu cầu chi tiết về trình bày các khoản mục thuê tài chính và thuê hoạt động.
VAS: Tương tự như IFRS, ngoại trừ các mục không yêu cầu trình bày
+ Giá trị còn lại của từng loại tài sản thuê tại ngày lập báo cáo tài chính ;
+ Đối chiếu giữa tổng của các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu tại ngày lập báo cáo tài chính, và giá trị còn lại của các khoản đó.
4)Phương pháp kế toán trong báo cáo tài chính của bên cho thuê – thuê tài chínhIAS:

Bên cho thuê phản ánh tài sản cho thuê tài chính trong bảng cân đối kế toán như khoản phải thu và có giá trị bằng chi phí đầu tư ròng cho tài sản đó.
Doanh nghiệp sản xuất hoặc công ty thương mại cho thuê tài sản cần hạch toán lãi/lỗ bán hàng vào cùng kỳ kế toán theo cách hạch toán toàn bộ doanh thu. Trong trường hợp áp dụng mức lãi suất tiền vay giả định thấp, doanh nghiệp nên giới hạn lợi tức bán hàng ở mức có thể có nếu hạch toán theo lãi suất thị trường. Khi lợi tức bán hàng được ghi nhận, doanh nghiệp sản xuất hoặc công ty thương mại cho thuê tài sản cũng hạch toán các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình đàm phán và chuẩn bị tài sản cho thuê vào chi phí.
VAS:Không có hướng dẫn hạch toán các khoản doanh thu và giá vốn cho doanh nghiệp sản xuất hoặc công ty thương mại cho thuê tài sản tại thời điểm bắt đầu thời hạn thuê tài chính

Nguồn: Internet

———————————————————————————

chuyên đào tạo kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

CÔNG TY ĐÀO TẠO TIN HỌC KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Trụ sở chính: Số 3E3 Đường tập thể Đại Học Thương Mại – Mại Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Đại Học Công Nghiệp Hà Nội – Nhổn – Từ Liêm – Hà Nội

Email: trithucvietedu.jsc@gmail.com Yahoo: trithucvieteduSkype: trithucvietedu

Điện thoại: (04)6652.2789 – (04)6295.8666- Hotline: 0913.225.786

Website: www.ketoannganhan.com | www.ketoantrithucviet.com
www.ketoantrithucviet.edu.vn | www.trithucvietedu.net

 

Comments

comments