6 Chính sách nổi bật có hiệu lực giữa tháng 09/2015

    Lượt xem: 1100

6 Chính sách nổi bật có hiệu lực giữa tháng 09/2015

Từ ngày 11-20/09/2015, nhiều chính sách liên quan đến các lĩnh vực lao động, tài chính, công nghệ thôg tin… bắt đầu có hiệu lực mà các có lẽ các bạn cần phải biết. Chúng tôi xin được chia sẻ cùng các bạn để các bạn nắm rõ hơn nhé.

  1. Chính sách đối với người lao động dôi dư tại Công ty Nhà nước.

Theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP về chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/04/2002 được hưởng các chế độ sau:

–       Lao động nam từ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi, lao động nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thì được hưởng lương hưu theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Ngoài ra, còn được hỗ trợ 01 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH và cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định được hưởng trợ cấp 03 tháng tiền lương.

–       Lao động nam trên 59 tuổi đến dưới 60 tuổi, lao động nữ trên 54 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH thì cũng được hưởng lương hưu theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Đồng thời, còn được hỗ trợ 0.5 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Nghị định 63/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/09/2015.

  1. Hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp

Từ ngày 01/01/2015, việc áp dụng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH. Theo đó, có một số điểm chú ý như sau:

Người lao động (NLĐ) đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được xem là từ chối nhận việc không có lý do chính đáng khi thuộc một trong các trường hợp:

–       NLĐ được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ được đào tạo mà NLĐ  đã ghi theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động.

–       NLĐ được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm mà người lao động đó đã từng làm nhưng không đến tham dự tuyển lao động.

–       NLĐ đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp và có thông báo trúng tuyển của người sử dụng lao động nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển dụng lao động.

Ngoài ra, Thông tư này cũng hướng dẫn giải quyết chế độ BHTN với trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động đều thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHTN.

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/09/2015.

  1. Hướng dẫn mới về phát hành trái phiếu Chính phủ

Theo Thông tư 111/2015/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước quy trình đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ có các nội dung đáng chú ý sau:

–       Tối thiểu 04 ngày làm việc trước ngày tổ chức phát hành trái phiếu, Sở giao dịch chứng khoán (Sở GDCK) gửi thông báo phát hành trái phiếu tới toàn bộ thành viên đấu thầu và công bố thông tin trên trang điện tử.

–       Chậm nhất là 10 giờ 30 phút ngày tổ chức phát hành, các thành viên đấu thầu gửi Sở GDCK thông tin dự thầu theo quy trình và mẫu đăng ký dự thầu do Sở GDCK quy định.

Mỗi thành viên đấu thầu và mỗi khách hàng của thành viên đấu thầu dự dầu cạnh tranh lãi suất được phép đặt tối đa 05 mức dư thầu trên một phiếu tham dự thầu.

Đối với trường hợp mua trái phiếu cho khách hàng, thành viên đấu thầu phải cung cấp đầy đủ tên khách hàng, mức lãi suất và khối lượng dư thầu tương ứng của mỗi khách hàng.

–       Chậm nhất 15 phút sau thời gian đăng ký dư thầu cuối cùng Sở GDCK mở thầu, tổng hợp thông tin gửi cho Kho bạc Nhà nước.

 Thông tư 111/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/09/2015 và sẽ thay thế Thông tư 17/2012/TT-BTC và Thông tư 203/2013/TT-BTC.

  1. Danh mục tiêu chuẩn  bắt buộc cho dịch vụ chứng thực chữ ký số

Thông tư 06/2015/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số có hiệu lực từ ngày 15/09/2015.

Theo đó, danh mục này gồm các tiêu chuẩn về:

–       Bảo mật cho HSM và thẻ mật mã

–       Mật mã và chữ ký số

–       Thông tin, dữ liệu

–       Chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số

–       Giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thực số

–       Kiểm tra trạng thái chứng thư số

–       Dịch vụ cấp dấu thời gian.

Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 06/2015/TT-BTTTT có hiệu lực, trừ quy định về “Hàm băm bảo mật” tại mục 2.3 của Danh bạ kèm theo.

Nếu có sự khác nhau giữa quy định của Thông tư 06 với Thông tư 22/2013/TT-BTTTT về cùng một tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng chữ ký số do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp trong cơ quan nhà nước thì áp dụng quy định của Thông tư 06.

  1. Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận

Theo thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC, bưu gửi không có người nhận được xử lý theo các hình thức sau:

–       Bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan bản chính các giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này).

–       Giao cho doanh nghiệp tiền có giá trị lưu hành trong bưu gửi không có người nhận để hạch toán theo quy định pháp luật (theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này).

–       Giao cho doanh nghiệp các vật phẩm, hàng hóa trong bưu gửi không có người nhận để bán, tiêu hủy, làm từ thiện hoặc xử lý theo hình thức khác (theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này).

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/09/2015 và thay thế Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BBCVT-BTC .       

Trường hợp thu hồi Giấy phép NK tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.

Từ ngày 15/09/2015, sẽ thu hồi Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ của các doanh nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây theo Thông tư37/2015/TT-BGTVT.

–       Vi phạm điều kiện được cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 114/2014/NĐ-CP .

–       Cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.

–       Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung ghi trong Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.

–       Doanh nghiệp bị Bộ Giao thông vận tải thu hồi Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động hoặc ra Quyết định dùng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển theo quy định tại Điều 15 Nghị định 114/2014/NĐ-CP .

Thông tư 37/2015/TT-BGTVT  có hiệu lực từ ngày 15/09/2015.

Nguồn Linkq

Địa chỉ đào tạo kế toán thực tế uy tín tài hà nội

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, Tập Thể Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán: Click vào đây xem chi tiết

Chính sách nổi bật

giam hoc phi tin van phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments