Tổng hợp câu hỏi về thuế và trả lời theo thông tư

    Lượt xem: 1599

kê khai thuế và  tổng hợp câu hỏi về thuế – trả lời theo thông tư


Câu Hỏi 1: về các kỳ phải kê khai thuế

Theo Thông tư số 151 /2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11 năm 2014 DN mới thành lập thì khai thuế GTGT theo quý. Vậy công ty tôi thành lập tháng 9-2014 đã khai thuế GTGT theo tháng. Vậy kỳ thuế tháng 10-2014 công ty tôi khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế. Trường hợp công ty thành lập tháng 9-2014 đã kê khai thuế GTGT theo tháng thì kể từ ngày 1-10-2014 công ty thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
Công ty căn cứ vào doanh thu năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện kê khai theo tháng hay theo quý.

Câu Hỏi 2:

Đơn vị tôi áp dụng phương pháp kê khai trực tiếp do chưa đủ điều kiện tài sản từ 1 tỉ đồng. Theo thông tư 119 đơn vị chúng tôi đủ điều kiện và đã chuyển đổi hình thức sang áp dụng phương pháp khấu trừ kể từ ngày 1-9-2014. Trong thời gian tháng 7 và 8-2014 đơn vị chúng tôi cũng có mua sắm tài sản và công cụ đồ dùng cũng như các chi phí khác phục vụ hoạt động của đơn vị, như vậy những hóa đơn này có được kê khai và khấu trừ thuế?

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp đơn vị của bạn đã chuyển đổi hình thức sang áp dụng phương pháp khấu trừ kể từ ngày 1-9-2014, thuế GTGT đầu vào của các hàng hóa dịch vụ công ty đã mua trước 1-9-2014 được tính vào chi phí của doanh nghiệp, không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Câu Hỏi 3:

DN tôi thành lập tháng 2-2014, theo quy định phải áp dụng phương thức tính thuế GTGT trực tiếp, mỗi tháng phải đóng 2% trên doanh thu. Tháng 8-2014, thuế hủy bộ quy định ràng buộc DN trên, cho quay lại phương thức tính thuế GTGT khấu trừ. Xin hỏi những thiệt hại của DN trong những tháng bị áp dụng thuế GTGT trực tiếp có được cơ quan thuế hỗ trợ gì về sau không?

Trả lời:

Theo trình bày, công ty ông thành lập từ tháng 2-2014 và đã áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp, nay theo Thông tư 119/2014/TT-BTC (hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2014) công ty được đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì thực hiện kê khai theo phương pháp khấu trừ từ tháng 9-2014. Việc công ty đề nghị cơ quan thuế hỗ trợ thiệt hại do áp dụng phương pháp tính thuế GTGT, Cục Thuế TP xin ghi nhận và báo cáo Tổng cục Thuế.

Câu Hỏi 4:

Theo quy định mới, hóa đơn được kê khai không có quy định về thời gian. Xin hỏi, như vậy là chỉ áp dụng cho các hóa đơn phát sinh từ năm 2014 hay tất cả hóa đơn đã phát sinh trước?

Trả lời:

Chào bạn, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014 nên chỉ có các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ từ năm 2014 được kê khai khấu trừ đầu vào không giới hạn thời gian.

Câu Hỏi 5 :

Trong năm 2013, DN tôi có doanh thu bán hàng dưới 1 tỉ đồng nên đầu tháng 12-2013 đã làm thông báo áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong năm 2014, doanh thu bán hàng dưới 1 tỉ đồng. Xin Cục Thuế cho biết DN có phải làm thông báo áp dụng phương pháp khấu trừ gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp không?

Trả lời:

Chào bạn, theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC thì phương pháp tính thuế GTGT ổn định theo chu kỳ là 2 năm. Do đó trường hợp của bạn phương pháp khấu trừ được áp dụng trong 2 năm 2014 và 2015.

Câu Hỏi 6:

Công ty thành lập năm 2014, theo TT 119 được đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ. Nhưng vì là DN mới, luật thuế lại thay đổi nhanh, nên nếu đăng ký phương pháp khấu trừ ngay theo hướng dẫn của TT119 thì DN lại rất thiệt thòi về thuế GTGT do hàng tồn kho phải chịu thuế GTGT 2 lần. Xin hỏi cách tháo gỡ khó khăn hiện tại của DN và thời hạn đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ đối với DN?

Trả lời:

Thông tư 119/2014/TT-BTC nhằm tháo gỡ một số khó khăn về chính sách thuế trong đó có nội dung về áp dụng phương pháp tính thuế của Thông tư 219/2013/TT-BTC. Trường hợp công ty của bạn từ đầu năm 2014 đã áp dụng phương pháp trực tiếp nay theo Thông tư 119/2014/TT-BTC thì thuộc đối tượng có thể chuyển qua áp dụng phương pháp khấu trừ từ 1-9-2014, bạn có thể tùy trường hợp cụ thể của mình để tiếp tục áp dụng phương pháp trực tiếp hoặc chuyển đổi qua phương pháp khấu trừ.
Về thời hạn đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ chậm nhất là ngày 20-12 hàng năm.

Câu Hỏi 7:

Đơn vị chúng tôi thực hiện mua vé máy bay từ các đại lý cấp 1 được xuất hóa đơn ủy nhiệm của các hãng trong nước (không bán đúng theo giá) nên không hưởng hoa hồng đại lý. Do vậy toàn bộ giá trị hóa đơn được ghi nhận là giá vốn và xuất hóa đơn bán theo giá đã thỏa thuận với khách hàng. Như vậy có đúng không?thuế

Trả lời:

Trường hợp công ty mua vé máy bay từ các đại lý cấp 1 (không phải đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng) thì khi bán vé máy bay cho khách hàng công ty xuất hóa đơn theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. Toàn bộ giá trị hóa đơn mua vào được ghi nhận vào giá vốn theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

Câu Hỏi 8:

Tôi đã quyết toán thuế 2 năm ủy quyền qua công ty tôi đang làm nhưng chưa bao giờ được nhận tiền hoàn thuế. Tôi cũng không được công ty thông báo gì về kết quả. Xin được hỏi tôi có thể đến Cục Thuế để xin thêm thông tin được không?

Trả lời:

Chào chị, theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013 của Bộ Tài chính, trường hợp trong năm chị chỉ có duy nhất một nguồn thu thì cuối năm chị có thể ủy quyền cho công ty quyết toán thay. Số tiền thừa của chị sẽ được công ty thực hiện bù trừ kỳ sau hoặc hoàn cho chị.

Câu Hỏi 9:

Ngày 10-8-2014, khách hàng nước ngoài có chuyển tiền vào tài khoản của công ty tôi. Tài khoản này trước đó có đăng ký nhưng bị sai số TK nên đến ngày 10-10-2014 mới đăng ký số tài khoản đúng. Xin hỏi trường hợp này có được khấu trừ thuế tại thời điểm ngày 10-8-2014 hay không? Nếu không bằng cách nào để khắc phục được? Rất mong cơ quan thuế phúc đáp trong buổi giao lưu này. Cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp số tài khoản của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng sau đó phát hiện sai và đã lập thủ tục đăng ký lại thì vẫn được kê khai khấu trừ theo thời điểm đã đăng ký ban đầu.

Câu Hỏi 10:

Công ty chúng tôi có thuê nhà của cá nhân với giá trị dưới 100 triệu đồng/năm. Nhưng ngoài khoản cho thuê nhà, cá nhân đó còn có thu nhập từ tiền lương hưu cao. Vậy khi trả cá nhân đó tiền thuê nhà, chúng tôi có phải khấu trừ thuế TNCN (trong hợp đồng thuê nhà ghi rõ bên thuê có trách nhiệm nộp khoản này)? Cám ơn.

Trả lời:

Chào chị, theo quy định tại Thông Tư 119/2014/TT-BTC ngày 25-8-2014 của Bộ Tài chính, hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này.

Câu Hỏi 11:

Ngành nghề kinh doanh của công ty tôi là thiết kế website, lập trình phần mềm thì thuế GTGT áp dụng như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp công ty bạn kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế website, lập trình phần mềm thuộc dịch vụ, sản xuất phần mềm nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (nếu tiêu thụ nội địa), khi xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện quy định thì được áp dụng thuế suất 0%.

Câu Hỏi 12:

Hiện nay công ty tôi đã nộp báo cáo tài chính năm 2013 qua mạng, nhưng nay phát hiện sai sót trong số liệu, vậy hiện giờ tôi đã điều chỉnh lại nhưng không thể nộp bổ sung qua mạng được. Cho tôi hỏi có cần văn bản giải trình và nộp báo cáo tài chính năm 2013 bằng bản giấy được không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Về nguyên tắc báo cáo tài chính năm 2013 đã nộp qua mạng, nay có điều chỉnh thì cũng thực hiện nộp qua mạng. Trường hợp nếu hệ thống kê khai thuế qua mạng không hỗ trợ nộp báo cáo tài chính đã điều chỉnh thì công ty có thể nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.
Về hồ sơ, chứng từ: trường hợp như bạn nêu không được xem là “bản gốc”.

 

Câu Hỏi 13:

Công ty tôi thành lập tháng 2-2014 kê khai theo tháng cho quý 1, 2, 3 theo TT 151. Vậy quý 4 này tôi kê khai theo quý hay theo tháng (tôi áp dụng thuế GTGT trực tiếp cho năm tài chính 2014)?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC thì trường hợp công ty theo trình bày được kê khai thuế GTGT theo quý từ quý 4-2014 đến hết năm 2015, từ năm 2016 việc khai thuế GTGT tháng/quý được căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định.

Câu Hỏi 14:

Nhân viên đi công tác nước ngoài thanh toán chi phí ăn ở bằng thẻ tín dụng của cá nhân (chi phí trên 20 triệu đồng tất cả có hóa đơn đặt thù của nước ngoài mang tên cá nhân công tác). Khi về công ty thanh toán lại cho cá nhân bằng tiền mặt thì có được xem là hợp lệ để tính vào chi phí được trừ?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 15/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN, trường hợp công ty có nhân viên đi công tác nước ngoài, cá nhân thanh toán chi phí ăn ở bằng thẻ tín dụng của cá nhân (chi phí trên 20 triệu đồng tất cả có hóa đơn đặt thù của nước ngoài mang tên cá nhân công tác).
Khi về công ty thanh toán lại cho cá nhân bằng tiền mặt thì khoản chi phí này không tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Câu Hỏi 15:

Khi quyết toán thuế, người nhận hồ sơ thường yêu cầu nhiều loại giấy tờ hơn theo quy định của thông tư, thì người nộp thuế phải làm gì. Ví dụ quyết toán thuế TNCN của cá nhân, theo thông tư chỉ phải nộp tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN (phụ lục kèm theo nếu có); bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Tuy nhiên người nhận hồ sơ yêu cầu bảng lương, giấy nộp tiền thuế, thư bổ nhiệm, photo tờ khai các tháng, bảng kê ngày cư trú, hợp đồng thuê nhà…

Trả lời:

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế khai quyết toán với cơ quan thuế thì hồ sơ bao gồm:
– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo thông tư này.
– Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư này.
– Phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư này nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
– Phụ lục mẫu số 09-4/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư này.
– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.
Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan chi trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.
– Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo thông tư này.
Bạn có thể căn cứ theo quy định trên để thực hiện kê khai quyết toán theo đúng quy định.

Câu Hỏi 16:

Xin quý cơ quan cho tôi hỏi, doanh nghiệp tôi có doanh thu năm 2013 là 42 tỉ đồng, vậy tôi khai thuế GTGT theo tháng hay quý kể từ ngày 1-10-2014? Và có phải khai thuế TNDN quý 4-2014 không, hay chỉ tự tính và nộp thuế TNDN? Chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Chào ông/bà, căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC (có hiệu lực thi hành 15-11-2014), trường hợp công ty có doanh thu năm 2013 dưới 50 tỉ đồng thì thuộc trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý từ ngày 1-10-2014 và ổn định đến hết ngày 31-12-2016. Về khai tạm tính thuế TNDN thì theo điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC DN không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính từ quý 4-2014.

Câu Hỏi 17:

Trường hợp công ty chúng tôi mua máy tính về nhập kho, sau đó xuất cho cán bộ nhân viên dùng, thì có được coi là tiêu dùng nội bộ, có cần xuất hóa đơn ghi nhận giá vốn và doanh thu nội bộ không? Cám ơn

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp công ty kinh doanh máy tính, mua máy tính về nhập kho để bán và có xuất cho cán bộ nhân viên dùng thì được coi là tiêu dùng nội bộ, không phải kê khai nộp thuế GTGT và không xuất hóa đơn.

Câu Hỏi 18:

Văn phòng chúng tôi có một nhân sự là người nước ngoài, không cư trú. Từ năm 2012, văn phòng có lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân sai biểu mẫu, cụ thể: Kê khai hằng quý: đã kê khai 02/KK-TNCN chung với nhân viên; Kê khai quyết toán năm: đã kê khai theo tờ khai 05/KK-TNCN chung với nhân viên. Theo đó, từ tháng 12-2011 số tiền nộp cho cá nhân này đã nộp vào văn phòng đại diện. Nay chúng tôi muốn quyết toán cho cá nhân này thì phải điều chỉnh như thế nào cho đúng và khoản phạt kèm theo được áp dụng cho hành vi này ra sao?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 5 Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế về khai bổ sung hồ sơ khai thuế thì sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Câu Hỏi:

Xin hỏi về bảng kê hàng xuất dính kèm hóa đơn, có cần đóng dấu của bên mua không (không có hợp đồng đính kèm)?

Trả lời:

Trường hợp công ty bán hàng lập hóa đơn có đính kèm bảng kê hàng hóa thì trên bảng kê phải ký tên đóng dấu (trường hợp bảng kê có nhiều trang thì phải đóng giáp lai) theo đúng quy định.

Câu Hỏi 19:

Tại sao Nghị định 91/2014/NĐ-CP đã bỏ câu “Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng, nhưng mua nhiều lần trong cùng ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”. Nhưng Thông tư 151/2014/TT-BTC lại không bỏ câu này trong Thông tư 219/2013/TT-BTC. Vậy áp dụng theo nghị định hay theo thông tư (theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật)?

Trả lời:

Thông tư số 151/2014/TT-BTC không sửa đổi, bổ sung khoản 5 điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC do đó vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Bạn căn cứ theo hướng dẫn trên để điều chỉnh lại tờ khai theo quy định.

Câu Hỏi 20:

Tôi làm nghề ươm cây giống được UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tôi đã nộp thuế môn bài. Nhưng tôi được biết mặt hàng của tôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Như vậy, tôi có được mua hóa đơn quyển hoặc lẻ để sử dụng không?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC; Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì trường hợp của ông/bà làm nghề ươm cây giống được UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (cá nhân kinh doanh) nếu có mức doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng thì thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và xuất giao cho khách hàng khi bán hàng hóa theo quy định.

Câu Hỏi 21: kê khai thuế TNCN

Công ty tôi có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng (80 ngày) với người lao động. Theo luật tôi phải khấu trừ 10% tiền lương của nhân viên để nộp thuế TNCN. Nhưng nhân viên đã làm bản cam kết theo mẫu 23/CK-TNCN, nên công ty chúng tôi không giữ lại 10% này. Tôi muốn quý Cục Thuế trả lời giúp trên mẫu 23/CK-TNCN này, người lao động có cần khai báo mã số thuế không? Vì trước khi thông tư 156/2013/TT-BTC ra đời, các thông tư khác khi đưa ra mẫu 23/CK-TNCN ở mục mã số thuế đều có thêm chữ (nếu có). Nghĩa là người lao động có thể không cần ghi mã số thuế.

Trả lời:

Thông tư 156/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20-12-2013 và áp dụng cho hồ sơ khai thuế từ ngày 1-1-2014, do đó mẫu số 23/CK-TNCN (bản cam kết) được cá nhân lập phải có mã số thuế.

Bạn đang xem bài viết:TỔNG HỢP CÂU HỎI TÌNH HUỐNG THUẾ HAY GẶP ĐƯỢC TRẢ LỜI THEO THÔNG TƯ MỚI NHẤT

Câu Hỏi 22:

Xin hỏi đối với việc chuyển nhượng cổ phần có phải xuất hóa đơn GTGT không? Cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, trường hợp cá nhân chuyển nhượng cổ phần không phải xuất hóa đơn GTGT, cá nhân phải kê khai nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần.

Câu Hỏi 23:

Trường hợp công ty tôi nộp trễ hạn nhiều loại hồ sơ khai thuế của cùng một sắc thuế, theo TT166 thì “tại cùng 1 thời điểm, nộp trễ nhiều loại tờ khai của cùng một sắc thuế thì chỉ phạt 1 lần với tình tiết tăng nặng”, “1 thời điểm” ở đây là thời điểm nộp trễ hạn hay thời điểm bị lập biên bản vi phạm?

Trả lời:

Thông tư số 166/2013/TT-BTC về xử phạt vi hành chính về thuế có quy định: “Trường hợp, cùng thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kì tính thuế nhưng cùng một sắc thuế… chỉ bị xử phạt về một hành vi thủ tục về thuế với tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần… ” là thời điểm người nộp thuế nộp trễ hạn nhiều hồ sơ khai thuế, không phải là thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về thuế.

kê khai thuế

Câu Hỏi 24:

Doanh nghiệp của chúng tôi do Chi cục thuế quận quản lý thu thuế, nếu di chuyển trụ sở sang quận khác trong cùng thành phố thì chúng tôi có phải thanh hủy hóa đơn tài chính và quyết toán thuế không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 2 điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: “Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến”.

Trường hợp công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh nếu vẫn còn tồn hóa đơn và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp Công ty không tiếp tục sử dụng hóa đơn còn tồn thì thực hiện thanh hủy theo quy định tại điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
Trường hợp công ty di chuyển địa điểm kinh doanh như trình bày thì không quyết toán với cơ quan thuế.

Câu Hỏi 25:

Người lao động sinh con vào tháng 1-2014 nhưng đến tháng 7-2014 khi đi làm lại mới làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con từ tháng 1-2014. Hiện nay các chi cục thuế và ngay cả tại Cục Thuế cũng buộc ghi thời điểm bắt đầu giảm trừ gia cảnh từ tháng làm thủ tục (tức tháng 7-2014) chứ không nhận hồ sơ nếu vẫn ghi từ tháng 1-2014. Cục Thuế cần xác định trường hợp nào đúng và có hướng dẫn cho các phòng và các chi cục thuế vấn đề này cho thống nhất.

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013, khi chị nộp đăng ký giảm trừ gia cảnh trong tháng 7 thì công ty sẽ tính giảm trừ người phụ thuộc vào tháng 7-2014. Tuy nhiên, đến khi quyết toán thuế chị sẽ được đăng ký lại từ tháng 1-2014 (tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng).

Nguồn: camnangdoanhnghiep

Hãy đến với TRI THỨC VIỆT để trao dồi những kinh nghiệm nhé.

Mời các bạn CLICK VÀO ĐÂY để xem chi tiết nội dung khoá học XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ TỪ A-Z, khoá học theo hình thức cầm tay chỉ việc

Mời bạn CLICK VÀO ĐÂY để xem thêm khóa TIN VĂN PHÒNG TỔNG HỢP THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN OFFICE 2010, HỌC LÝ THUYẾT KẾ HỢP CÙNG THỰC HÀNH, ĐẢM BẢO THÀNH THẠO SAU KHOÁ HỌC

Mời bạn CLICK VÀO ĐÂY để xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT 200

Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:

 1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

Địa chỉ đào tạo kế toán thực tế uy tín tại Hà Nội

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, TT Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

( Gần nhà sách Trí Tuệ)

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở 3: P1404B CC An Sinh, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán:Click vào đây

Comments

comments