TK 911_XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

    Lượt xem: 1243

CÔNG TY TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Giới thiệu với tất cả các bạn về

TK 911_XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

  1. Tài khoản 911: dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.
  2. Kết cấu TK 911: là tài khoản xác định KQKD

 

Nợ                                                  TK 911                                               Có
Kết chuyển các khoản chi phí phát sinh trong kỳ

Kết chuyển chi phí thuế TNDN

Kết chuyển lãi từ HĐSXKD

 

Kết chuyển doanh thu và thu nhập khác phát sinh trong kỳ

Kết chuyển lỗ từ HĐSXKD

  1. Một số nghiệp vụ phát sinh liên quan
1.      a, Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ

Nợ TK 511

Có TK 5211, 5212, 5213: ∑ Nợ 5211,5212,5213

           b, Kết chuyển doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, và thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào TK 911, ghi:

Nợ TK 511:  ∑Có TK 511 – ∑ Nợ 511

Nợ TK 515:  ∑ Có TK 515

Nợ TK 711:  ∑ Có TK 711

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh.

2.       Kết chuyển giá vốn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ và các khoản chi phí khác được ghi trực tiếp vào giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 911:

Có TK 632: ∑ Nợ TK 632-  ∑ Có TK 632

3.       Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911: Xác định KQKD

Có TK 641: Chi phí bán hàng

Có TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 635: Chi phí tài chính

Có TK 811: Chi phí khác

Sau khi kết chuyển toàn bộ Doanh thu và chi phí sang TK 911. Chúng ta sẽ xác định Doanh nghiệp lãi hay lỗ để ghi nhận các bút toán tiếp theo:
4.      Nếu DN lãi:

a, Tính thuế TNDN phải nộp:

Nợ TK 821: Chi phí thuế TNDN phải nộp

Có TK 3334: Thuế TNDN phải nộp

b, Kết chuyển chi phí thuế TNDN:

Nợ TK 911: Xác định KQKD

Có TK 821: Chi phí thuế TNDN phải nộp

c, Kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911: Xác định KQKD

Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối.

5.       Nếu DN lỗ:

Kết chuyển số lỗ phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 421: Lợi nhuận phát sinh trong kỳ

Có TK 911: Xác định KQKD

Địa chỉ đào tạo kế toán thực tế uy tín tại Hà Nội

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, Tập Thể Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán: Click vào đây xem chi tiết

tài sản cố định

giam hoc phi tin van phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments