Bài tập kế toán xác định kết quả kinh doanh

    Lượt xem: 1337

Bài tập kế toán xác định kết quả kinh doanh

 

Bài tập Hướng dẫn 
Tại CTY TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT: tính thuế GTGT khấu trừ, thuế suất GTGT 10%, trong tháng 12 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau.

Yêu cầu:

Ghi nhận các bút toán phát sinh dưới đây và lập bút toán kết chuyển Doanh thu, chi phí, xác định KQKD của Công ty trong tháng 12.

1. Ngày 5/12, Bán một lô hàng hóa, giá bán chưa thuế 500 triệu, VAT 10%, chưa thu tiền, giá vốn hàng bán 250 triệu.

 

Ngày 5/12:

a. Nợ TK 632250 tr
      Có TK 156250 tr
b. Nợ TK 131550 tr
      Có TK 511500 tr
      Có TK 3331  50 tr
2. Ngày 5/12, Chi phí vận chuyển hàng hóa đi bán 1 triệu, VAT 10%, thanh toán bằng tiền mặt.Ngày 5/12

Nợ TK 6411 tr
Nợ TK 13310.1 tr
      Có TK 1111.1 tr
3. Ngày 7/12, Khách hàng ở nghiệp vụ 1 trả lại 1 phần hàng bán trị giá 20 triệu, giá vốn phần hàng trả lại 10 triệu.

 

Ngày 7/12

a. Nợ TK 15610 tr
          Có TK 63210 tr
b. Nợ TK 52120 tr
    Nợ TK 3331  2 tr
          Có TK 13122 tr
4. Ngày 8/12, Thanh lý một xe tải, nguyên giá 500 triệu, đã khấu hao 400 triệu, bán với giá chưa thuế 150 triệu, VAT 10%, chưa thu tiền.

 

Ngày 8/12

a. Nợ TK 811100 tr
    Nợ TK 214400 tr
          Có TK 211500 tr
b. Nợ TK 131165 tr
          Có TK 711150 tr
          Có TK 3331  15 tr
5. Ngày 10/12, Mua hàng hóa, giá mua chưa thuế  40 triệu, VAT 10%, chưa thanh toán cho người bán.

 

Ngày 10/12

Nợ TK 15640 tr
Nợ TK 1331  4 tr
      Có TK 33144 tr
6. Ngày 10/12,Thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản cho người bán ở NV5 sau khi đã trừ đi tiền chiết khấu thanh toán được hưởng 1 %

 

Ngày 10/12

a. Nợ TK 3310.44 tr
      Có TK 5150.44 tr
b. Nợ TK 33143.56 tr
           Có TK 11243.56 tr
7. Ngày 11/12, Chi chiết khấu thanh toán cho khách hàng bằng tiền mặt, số tiền 5 triệu.

 

Ngày 11/12

Nợ TK 6355 tr
      Có TK 3315 tr
8. Ngày 16/12, Nhận lãi cho vay tháng 12 bằng chuyển khoản, số tiền 3 triệu.

 

Ngày 16/12

Nợ TK 1123 tr
      Có TK 5153 tr
9. Ngày 19/12, Chi tiền mặt nộp phạt do nộp chậm tiền thuế TNDN  1, 5 triệu đồng.

 

Ngày 19/12

Nợ TK 8111.5 tr
      Có TK 1111.5 tr
10. Ngày 31/12,Tính lương nhân viên bộ phận bán hàng 50 triệu, lương nhân viên bộ phận quản lý 30 triệu.

 

Ngày 31/12

Nợ TK 64150 tr
Nợ TK 64230 tr
      Có TK 33480 tr
=>  Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh:

a. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu

Nợ TK 51120 tr
      Có TK 52120 tr

b. Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511480 tr
Nợ TK 515    3.44 tr
Nợ TK 711150 tr
      Có TK 911633.44 tr

c. Kết chuyển chi phí

Nợ TK 911427.5 tr
Có TK 632240 tr
Có TK 635    5 tr
Có TK 641  51 tr
Có TK 642  30 tr
Có TK 811101.5 tr

Sau khi kết chuyển doanh thu và chi phí, ta thấy:  ∑DT>∑CP  => DN lãi

Thuế TNDN phải nộp= (∑DT-∑CP  +∑CP không hợp lý)x% thuế suất TNDN

DN có khoản chi Ngày 19/12, Chi tiền mặt nộp phạt do nộp chậm tiền thuế TNDN  1, 5 triệu đồng là không hợp lý.

DN có ∑DT tháng 12 <1.67 tỷ => DN chịu thuế suất 20%.

Thuế TNDN phải nộp = (633.44 tr – 427.5tr + 1.5tr)x20%= 41.488 tr

Lợi nhuận sau thuế TNDN = 633.44 tr – 427.5tr  – 41.488 tr = 164.452 tr

a, Tính thuế TNDN phải nộp:

Nợ TK 821: 41.488 tr

Có TK 3334:           41.488 tr

b, Kết chuyển chi phí thuế TNDN:

Nợ TK 911: 41.488 tr

Có TK 821:           41.488 tr

c, Kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911: 164.452 tr

Có TK 421:          164.452 tr

( Nguồn Công ty đào tạo Tin học – Kế toán Tri Thức Việt)

Địa chỉ đào tạo kế toán thực tế uy tín tại Hà Nội

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, TT Đại Học Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán:Click vào đây xem chi tiết

kế toán xác định kết quả kinh doanh

 

 

 

 

 

 

giam hoc phi tin van phong
 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments