THÔNG TƯ 23/2015/TT-BLĐTBXH: CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNG 2015 CÓ GÌ MỚI?

    Lượt xem: 990

THÔNG TƯ 23/2015/TT-BLĐTBXH: CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNG 2015 CÓ GÌ MỚI?

Ngày 23/06/2015, Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều khoản về tiền lương tạiNghị định số 05/2015/NĐ-CP, bao gồm: mức lương, hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương tháng và các công thức tính lương làm thêm giờ, lương làm việc vào ban đêm, lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Theo đó,

Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng được quy định như sau:

+ Người lao động được hưởng lương tháng được trả tháng 1 lần hoặc 1/2 tháng 1 lần và được trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc.

+ Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.

Tiền lương làm thêm giờ:

  • Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ (=) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường  (X)  Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% (X) Số giờ làm thêm.

Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định như sau:

Mức ít nhất 150%: so với tiền lương giờ  thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường.

Mức ít nhất 200%: so với tiền lương giờ  thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

Mức ít nhất 300%: so với tiền lương giờ  thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương , chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của bộ luật lao động , đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

  • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm thêm giờ (=) Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường  (X) Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% (X) Số sản phẩm làm thêm.

Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định như sau:

Mức ít nhất 150%: so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường.

Mức ít nhất 200%: so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

Mức ít nhất 300%: so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Tiền lương làm việc ban đêm:

  • Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm việc vào ban đêm (=) { Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường  (+) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường  (X) Mức ít nhất 30% } (X) Số giờ làm việc vào ban đêm

  • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm việc vào ban đêm (=) {  Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường (+) Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% } X Số sản phẩm làm vào ban đêm.

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

  • Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ={ Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường (X) Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% (+) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường (X) Mức ít nhất 30% + 20% (X) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương } (X) Số giờ làm thêm vào ban đêm

  • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm (=){ Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường (X) Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% (+) Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường (X) Mức ít nhất 30% (+) 20% (X)  Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương } (X) Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 08/08/2015.

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, Tập Thể Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán: Click vào đây xem chi tiết

 

THÔNG TƯ 23/2015/TT-BLĐTBXH

 

 

giam hoc phi tin van phong

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments