Mẫu giấy xác nhận học kế toán trưởng

họp phòng kế toán tri thức việt

Mẫu giấy xác nhận học kế toán trưởng   GIẤY XÁC NHẬN Kính gửi: Trung tâm Tư vấn kế toán – Kiểm toán Khoa kế toán – Đại học Kinh tế Quốc dân Tên tôi là:……………………………………..Nam (nữ)…………… Sinh ngày:…….tháng:……..năm:……. Nơi sinh:……………….. Thời gian thực tế công tác tài chính, kế toán, kiểm toán: Từ……………đến……………...

họp phòng kế toán tri thức việt

Mẫu giấy xác nhận học kế toán trưởng

Mẫu giấy xác nhận học kế toán trưởng   GIẤY XÁC NHẬN Kính gửi: Trung tâm Tư vấn kế toán – Kiểm toán Khoa kế toán – Đại học Kinh tế Quốc dân Tên tôi là:……………………………………..Nam (nữ)…………… Sinh...