Mẫu giấy xác nhận học kế toán trưởng

    Lượt xem: 2501

Mẫu giấy xác nhận học kế toán trưởng

 

GIẤY XÁC NHẬN

Kính gửi: Trung tâm Tư vấn kế toán – Kiểm toán
Khoa kế toán – Đại học Kinh tế Quốc dân

Tên tôi là:……………………………………..Nam (nữ)……………
Sinh ngày:…….tháng:……..năm:…….
Nơi sinh:………………..
Thời gian thực tế công tác tài chính, kế toán, kiểm toán: Từ……………đến……………
tại:…………………………………………………………………….
Đăng ký tham dự lớp học: kế toán trưởng doanh nghiệp do Trung tâm Tư vấn kế toán- Kiểm toán- Khoa kế toán- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức.
Điện thoại liên hệ:………………………
Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

                                                    Xác nhận của cơ quan công tác

                                                      Hà Nội, ngày……tháng…..năm 201
Người đăng ký

Comments

comments