Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện xí nghiệp số 5

    Lượt xem: 945

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện xí nghiệp số 5

 

Luận văn tốt nghiệp

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện xí nghiệp số 5

 

Lời Mở đầu

 

Những năm qua, theo đường lối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, sự nghiệp CNH, HĐH tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đóng góp đáng kể cho sự phát triển này là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của ngành xây dựng cơ bản (XDCB). XDCB là hoạt động mang tính chất tiền đề để tạo ra cơ sở vật chất cho quá trình tái sản xuất xã hội, tạo ra tài sản cố định quyết định sức mạnh của nền kinh tế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

 

Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn một cách hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất XDCB trải qua nhiều khâu từ thiết kế lập dự án đến thi công, nghiệm thu, thời gian sản xuất kéo dài. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi phải tăng cường quản lý chặt chẽ đặc biệt chú trọng vào công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất được tập hợp một cách chính xác kết hợp với việc tính đầy đủ giá thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh hoá các quan hệ tài chính của doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, sau một thời gian thực tập tại Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện xí nghiệp số 5 em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện xí nghiệp số 5” để viết chuyên đề thực tập. Mục tiêu của chuyên đề là vận dụng lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành đã học ở trường vào nghiên cứu thực tiễn công việc, từ đó phân tích những mặt tồn tại, góp phần hoàn thiện công tác hạch toán tại doanh nghiệp.

 

Trong quá trình thực tập tại Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện, em đã được sự giúp đỡ, tận tình của TS: Phạm Thị Bích Chi và các anh chị trong phòng kế toán của Chi nhánh để hoàn thiện bài luận văn của mình.

 

Mặc dù đã tận dụng tối đa thời gian thực tập cho bài luận văn của mình, song do trình độ còn hạn chế nên bài luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô, các anh chị trong phòng kế toán để em có điều kiện học hỏi, nâng cao kiến thức của mình hơn nữa.

 

Nội dung bài luận văn gồm 3 phần:

 

Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xây lắp.

Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp số 5- Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện.

Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp số 5- Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện.

————————————————————-

 

 

Luận văn tốt nghiệp Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện xí nghiệp số 5 đầy đủ các bạn có thể tải về tại đây

 

Download tại đây

 

 

Trung tâm đào tạo tin học kế toán tri thức vệt chuyên dạy thực hành kế toán tổng hợp trên hóa đơn chứng từ sống – Dạy thực hành lên sổ và lập báo cáo trên phần mềm kế toán máy

 

http://ketoannganhan.com/

 

Comments

comments