260 Bài Báo cáo thực tập và luận văn dành cho sinh viên kế toán

    Lượt xem: 1516

260 Bài Báo cáo thực tập và luận văn dành cho sinh viên kế toán

Để giúp các bạn sắp ra trường chúng tôi chia sẻ một số bài luận văn tốt nghiệp, báo cáo thực tập ngành Kế Toán để các bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn.

I. Danh sách các bài luận văn:

1 Hạch toán TSCĐHH tại cty du lịch DV HN TOSERCO
2 Kế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN
3 Hạch toán và QL TSCĐ tại cty CP Du lịch TM Đông Nam Á
4 KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và Du lịch Hồng Trà
5 Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại cty Cao su Sao Vàng HN
6 QL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACO
7 QL và sử dụng NVL tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà
8 QL và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật Sơn
9 KT bán hàng và xđ kết quả KD tại cty TNHH Phú Thái
10 KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty CP Ngọc Anh
11 KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại cty May Thăng Long
12 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN XD 244
13 KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty CP thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang
14 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Tư vấn XD và phát triển NT
15 KT vốn bằng tiền
16 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty SX TM và DV Phú Bình
17 KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP phát triển Thăng Long
18 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3 – cty Thoát nước HN
19 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty rau quả VN
20 KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Cp Bánh kẹo Hải Hà
21 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP dược Kim Bảng
22 KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty vật tư thiết bị toàn bộ MaTexim
23 Hạch toán NVL ở cty CP May Hồ Gươm
24 KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại XN X18
25 KT NVL tại cty Dệt 8/3
26 Hạch toán doanh thu, xđ kết quả KD tại cty CP Mai Linh HN
27 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty CP tấm lợp và VL XD Đông Anh
28 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty DV nuôi trồng thuỷ sản TW
29 KT TSCĐ tại cty Xe máy – Xe đạp Thống Nhất
30 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại chi nhánh cty Sông Đà 7 tại Hoà Bình
31 Hạch toán TSCĐ tại cty CTĐT WACO
32 QL tiền lương tại XN giống gia súc gia cầm Bắc Ninh
33 QL vốn cố định tại cty cơ giới và xây lắp số 13
34 Hạch toán và sử dụng TSCĐ tại cty XD 472
35 KT nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại cty QL bến xe Hà Tây
36 Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại cty Kiểm toán và định giá VN
37 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP que hàn điện Việt Đức
38 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH QC và TM P & G
39 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tai cty cơ giới và xây lắp 13 – Tổng cty LICOGI
40 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do cty Kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện
41 QL chi phí NVL tại cty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
42 Kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do cty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện
43 Công tác KT tại cty TNHH XD và VT Phương Duy
44 PP tính giá vốn thành phẩm tại cty DV TM Tràng Thi
45 Hạch toán KT tại cty CP Đại Kim
46 KT NVL tại cty VPP Cửu Long
47 KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP May Thăng Long
48 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong cty CP Kiểm toán – Tư vấn Thuế
49 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP
50 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP TM DV kỹ thuật Đông Nam Á
51 Hoạt động KD tại cty điện tử Hoàng Sơn
52 QL vốn tại cty XD TM Sóc Sơn
53 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP trong DN XD cơ bản (cty Sông Đà 12-6)
54 KT NVL tại cty Dệt may HN
55 KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng
56 Cty VTĐT Bắc Zimbang
57 Báo cáo tổng hợp cty May Đáp Cầu (DAGARCO)
58 Hạch toán KT tại cty may 19/5 Bộ Công An
59 Cty CP May Nam Hà
60 KT các nghiệp vụ thanh toán
61 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Thế Anh
62 Tổ chức bộ máy KT tại cty Chỉ khâu HN
63 Tổ chức bộ máy KT tại cty CP QT TM Thành Như
64 QL Vật tư tại cty May Thăng Long – XN May liên danh G & A
65 QL vốn tại cty CDT
66 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty dệt kim đông xuân HN
67 Hạch toán KT tại cty DV nuôi trông thuỷ sản TW
68 Hạch toán KT tổng hợp tại XN dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp
69 Nghiệp vụ KT tại cty Đại Phú
70 Cty dệt vai CN HN HACATEX
71 XN May Thăng Long
72 KT NVL tại cty Tư vấn và XD Hưng Vượng
73 KT NVL, CCDC tại cty CP XD số 4 Thăng Long
74 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty cầu 1 Thăng Long
75 KT nghiệp vụ bán hàng tại cty Điện máy – xe đạp – xe máy
76 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1
77 KT thuế GTGT
78 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty giày Thượng Đình
79 Hạch toán NVL, CCDC tại cty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng
80 KT nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại cty CP Tứ Gia
81 KT bán hàng tại cty Máy tính VN 1
82 KT NVL, CCDC tại cty May XK Phương Mai
83 Tổ chức KT tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACO
84 Cty vận tải ôtô số 3
85 Hạch toán chi phí SXKD và doanh thu tại cty Phát hành báo chí TW
86 KT lưu chiểu tại cty Phát hành sách Hải Phòng
87 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty phát triển KT XD
88 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Pin HN
89 KT bán hàng và xđ kết quả KD tại cty rượu Đồng Xuân
90 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty Sông Đà 1
91 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty Sông Đà 11
92 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 206
93 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty sứ Thanh Trì VIGLACERA
94 Cty phát triển hạ tầng Tân Thành
95 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Thạch Bàn
96 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy Thiết bị Bưu điện
97 KT NVL tại các DN SX
98 QL NVL tại các DN SX – cty Thủ Đô 1
99 KT nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại cty Liên hợp thực phẩm Hà Tây
100 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TMDV Phú Bình
101 QL và tổ chức KT tại cty TM DV Nhựa VN VINAPLAT
102 KT bán hàng tại cty TNHH Bông Mai
103 Cty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm
104 QL LĐ và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD
105 Hạch toán KT tổng hợp tại XN may thuộc cty CP Thuỳ Trang
106 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD số 4 HN
107 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD TM HN
108 Hạch toán KT bán hàng và xđ kq KD tại DNTM Trương Vĩnh Sơn
109 KT nghiệp vụ tiêu thu hàng hoá tại cty TNHH Sao Thuỷ Tinh
110 Hạch toán KT tại cty CP Chè Đường Hoa
111 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì – HN
112 NM Cơ khí Gang thép – Cty Gang thép Thái Nguyên
113 Công tác KT tại ctyTNHH SELTA
114 KT NVL, CCDC tại nhà máy ôtô Hoà Bình
115 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP bao bì và in NN
116 Hạch toán NVL, tại cty CP bánh kẹo Hải Châu
117 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty TNHH đầu tư phát triển CN và TM T.C.I
118 KT NVL tại cty lắp máy và XD số 5
119 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tiến Đạt
120 Cty TNHH Vũ Dương
121 KT NVL tại cty CP Sơn Tây – T. Hà Tây
122 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tân Trường Thành
123 Hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại cty Truyền tải điện 1
124 QL và sử dụng NVL tại cty Cơ khí ôtô 1-5
125 KT tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty CP ôtô VT Hà Tây
126 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP SX VLXD và XD
127 KT bán hàng tại cty Thép Thăng Long
128 KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở XN may X19
129 KT NVL tại XN X18
130 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP May Thăng Long
131 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH XDCT Hoàng Hà
132 Bán hàng và xđ kq KD của cty TNHH TM DV Tràng Thi
133 KT bán hàng tại cty CP vật tư tổng hợp Xuân Trường
134 KT TSCĐ hữu hình tại cty truyền tải điện 1
135 KT TSCĐ tại cty Tư vấn và thiết kế kiến trúc VN
136 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại cty tư vấn XDDD VN
137 Hạch toán tiền lương tại cty Bưu chính viễn thông HN
138 Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xđ kq tiêu thụ hàng hoá tại cty Điện tử VT QĐ VIETTEL
139 KT NVL, CCDC tại cty CP TM XD 127
140 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Cơ khí sửa chữa ctrình cầu đường bộ 2
141 KT NVL, CCDC tại cty XD 34
142 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD 492
143 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty CP XD ctrình 1
144 Cty TNHH Tấn Khoa
145 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP ximăng Tiên Sơn – T. Hà Tây
146 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty xây lắp VT XD 8
147 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Ktrúc Tây Hồ
148 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM SX Thiên Long
149 Cty TNHH TM Hùng Tưởng
150 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại cty TNHH XD và TM Hoàng An
151 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CT cầu đường bộ 2
152 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD Hà Nam
153 Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty CP TECHCOM
154 KT NVL, CCDC tại cty TM và SX Đại Phú
155 Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty TNHH Trung Tuấn
156 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Bình Minh
157 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XNK Thuỷ sản nam hà Tĩnh
158 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN xây lắp hoá chất
159 KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty VL điện và DC cơ khí
160 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty 189 BQP
161 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty VINACONEX 7
162 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty chế biến và KD Than HN
163 Nghiệp vụ KT cho vay tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa – HN
164 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Sông Đà 8
165 Tiêu thụ TP và xđ kq KD tại cty ĐT CN và TM VN
166 Công tác KT tại cty Xe đạp – Xe máy Thống Nhất
167 KT NVL, CCDC tại cty XD 1 Thanh Hoá
168 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD 2 Thăng Long
169 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty ĐT và thiết kế XD
170 KT NVL, CCDC tại cty Granite Tiến Sơn – Viglavera
171 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty ĐT và XD 2 HN
172 Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty Cơ khí HN
173 Hạch toán tiền lương và BH XH tại cty TNHH dệt may Thái Sơn – HN
174 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty phát triển đô thị Sơn La
175 KT NVL, CCDC tại cty TALIMEX
176 KT NVL, CCDC tại cty CP Dược phẩm HN
177 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty may Chiến Thắng
178 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN May XK Thanh Trì
179 Cty Gang thép Thái Nguyên
180 KT NVL, CCDC tại XN 22 – cty 22 BQP
181 KT NVL, CCDC tại Điện lực Ba Đình HN
182 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN XD 244
183 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Vật liệu nổ CN
184 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TM và DV kỹ thuật ĐNA
185 KT NVL, CCDC tại cty CP VT Thuỷ bộ Bắc Giang
186 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty SX TM Viglacera
187 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Quy chế Từ Sơn
188 KT NVL tại cty Thép An Thịnh
189 TT Chuyển giao CN và PTTH và Viễn Thông VTC
190 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh – Hà Tây
191 Nâng cao hiệu quả sử dụng TS lưu động tại cty CP XD 12 VINACONEX
192 KT NVL tại cty 20
193 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Dược phẩm Hoàng Hà
194 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN in Việt Lập – Cao Bằng
195 Hạch toán chi phí và xđ kq KD tại cty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang
196 KT bán hàng và xđ kq KD tại cty TM ĐT và phát triển CN
197 KT NVL tại cty TNHH SX bao bì và DV TM HN
198 Hạch toán chi phí và xđ kq KD tại cty CP điện tử NEW
199 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty XD 4
200 Tổ hợp SX đá Thi Sơn
201 Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903
202 Nâng cao hiệu quả đấu thầu tại cty XD Sông Đà 2
203 KT NVL tại cty XD và phát triển Nông thôn
204 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc cty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12
205 KT NVL CCDC tại cty may XK Phương Mai
206 Nghiệp vụ bán hàng nội địa tại cty XNK nông sản thực phẩm HN
207 QL và sử dụng TNCĐ tại cty CP may Nam Hà
208 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Cảng HN
209 KT bán hàng và xđ kq KD tại DN tư nhân Hoàng Xuân Hùng
210 KT thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở cty Cơ khí Quang Trung
211 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại XN khai thác ctrình thuỷ lợi H. Gia Lộc – Hải Dương
212 Cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại cty Cao su Sao Vàng
213 KT NVL CCDC tại cty CP XD Phương Nam
214 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Kiến trúc Việt Nhật
215 KT NVL CCDC tại XN may Minh Hà
216 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty in NN và CN thực phẩm
217 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Gạch ốp lát HN
218 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP
219 KT NVL CCDC tại cty CP Ba Lan
220 Cty May Thăng Long
221 KT NVL CCDC tại cty dệt 8/3
222 KT NVL CCDC tại cty Cơ khí điện thuỷ lợi
223 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức
224 Báo cáo TH tại cty Gang thép Thái Nguyên
225 KT vốn bằng tiền tại cty CP TM XD Sóc Sơn
226 QL tiêu thụ HH tại cty TM XNK HN
227 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Ximăng Hải Phòng
228 Hạch toán TSCĐ hữu hình tại cty May Đáp Cầu
229 Hạch toán TSCĐ hữu hình tại cty hoá chất mỏ MICCO
230 KT NVL CCDC tại XN gạch ngói Hồng Thái
231 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty DC cắt và đo lường cơ khí
232 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp
233 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và SX TBVT GTVT
234 Một số điều cần biết về HT KT Pháp
235 KT thành phẩm và xđ kq tiêu thụ TP tại cty TM và SX VTTB GTVT
236 Cty bánh kẹo Hải Châu
237 KT thành phẩm và xđ kq tiêu thụ TP tại cty TNHH TM và XNK DVD
238 Cty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất
239 KT TSCĐ tại cty Cao su Sao Vàng
240 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN XD binh đoàn 11
241 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Hồng Hưng Hà
242 Cty TNHH Minh Trí
243 QL và sử dụng TSCĐ tại cty CP chè Long Phú
244 KT TH tại cty may XK Thanh Trì
245 KT bán hàng tại cty May 10
246 KT NVL tại cty HUDS
247 KT vốn bằng tiền tại cty ôtô 3/2
248 KT NVL tại cty Đồng Tháp
249 KT bán hàng tại cty Điện Quang
250 QL tài chính tại cty phát triển CN Đông Á
251 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 11/3
252 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty Mặt Trời Việt
253 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM XD Bắc Nam
254 KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty thiết bị và QC truyền hình
255 QL và sử dụng vốn lưu động tại cty Mây tre XK HN
256 KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty TM ĐT Long Biên
257 KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty mậu dịch BH HN
258 KT bán hàng tại cty CP Hà Bắc
259 Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Thông Hiệp
260 KT TH tại cty Dệt len Mùa Đông

II. Hướng dẫn viết báo cáo tốt nghiệp:

download_ke_toan

LINK DOWNLOAD:

http://www.mediafire.com/?yuqbbrhx53i12pp

Nguồn: Gia Sư KTT

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT 200

giảm-học-phí-kế-toán

 

Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:

 1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập
3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )
4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.
5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,
+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,
+ Làm sổ sách kế toán
+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng
+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …
+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học
7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

Địa chỉ đào tạo kế toán thực tế uy tín tại Hà Nội

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, TT Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

( Gần nhà sách Trí Tuệ)

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán: Click vào đây xem chi tiết

260 Bài Báo cáo thực tập

giam hoc phi tin van phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments