Cách đăng ký mã số thuế đối với cá nhân và và hộ kinh doanh

    Lượt xem: 1090

Cách đăng ký mã số thuế đối với cá nhân và và hộ kinh doanh

 

Tài chính cá nhân xin giới thiệu về thủ tục đăng ký mã số thuế dành cho cá nhân; cá nhân, nhóm cá nhân và hộ kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh:

– Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT, kèm theo bản kê cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh tại địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác với cơ sở kinh doanh chính (nếu có).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

– Bản sao Giấy chứng minh nhân dân.

Riêng trường hợp cá nhân có cửa hàng, cửa hiệu đóng khác địa bàn (tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã) với cơ sở chính, kê khai đăng ký thuế với Chi cục thuế nơi có cửa hàng, cửa hiệu thì hồ sơ đăng ký nộp thuế là: Tờ khai đăng ký nộp thuế theo mẫu số 03.1-ĐK-TCT.

Đối với người nộp thuế là cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân:

– Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01/ĐK-TNCN.

– Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với người nước ngoài (bản sao)

– Danh sách cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế ( Download mẫu- trường hợp cá nhân đăng ký thuế thông qua đơn vị chi trả thu nhập ).

Lưu ý : Hiện tại việc đăng ký thuế thu nhập cá nhân được thực hiện online trên trang web www.tncnonline.com.vn hồ sơ của người nộp thuế lưu tại đơn vị chi trả thu nhập (Hướng dẫn đăng ký thuế TNCN qua mạng).

Thời hạn nộp hồ sơ

 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

– Bắt đầu hoạt động kinh doanh (trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) hoặc ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không kinh doanh);

– Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức cá nhân;

– Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

– Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (ngày cá nhân nhận thu nhập);

Địa điểm nộp hồ sơ

 

– Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế đăng ký thuế tại cơ quan quản lý thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở.

– Cá nhân nộp thuế thu nhập thông qua cơ quan chi trả thu nhập thì nộp tờ khai đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập; cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý thu thuế.

– Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân trực tiếp, không qua đơn vị chi trả thu nhập đăng ký thuế tại các cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú.

– Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế tại Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất không quá 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế và 10 ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại các Chi cục thuế, tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót).

 

Mã số thuế là gì?Mã số thuế là một dãy các chữ số (gồm 13 chữ số tự nhiên) được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế khi làm thủ tục đăng ký thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại.

Mã số thuế được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.

Mã số thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.

Theo Cục thuế TPHCM

 

Comments

comments