BÀI TẬP HẠCH TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  Lượt xem: 1604

CÔNG TY TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Giới thiệu với tất cả các bạn về

BÀI TẬP HẠCH TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Bài tập:

Trong tháng 5/2014 Công ty ABC phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau:

 1. Xuất kho nguyên vật liệu A dùng trực tiếp sản xuất:

– 20.000 kg X 2.500VNĐ/kg = 50.000.000. 

 1. Trả lương cho cán bộ công nhân viên trong tháng 5/2014:

– Bộ phận quản lý phân xưởng: 2.000.000

– Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 5.000.000

– Bộ phận bán hàng: 6.000.000

– Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000.000

 1. Trích các khoản lương như: BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ:

– Tỷ lệ trích các khoản theo lương phần DN chịu: 24%

(Trong đó: BHXH : 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, KPCĐ: 2%)

– Tỷ lệ trích các khoản theo lương phần người lao động phải chịu: 10,5%

(Trong đó: BHXH : 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%)

 1. Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng sản xuất 30.000.000,

– Khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp 9.000.000,

– Khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng 6.000.000 .

– Cuối kì hoàn thành nhập kho 1.000 sp A và có 45 sp dở dang.

 1. Xuất kho SP bán trực tiếp:

Giá bán chưa thuế 10% là: 250.000.000,

–  Giá vốn 143.200.000.

  – DN đã thu bằng tiền gửi đầy đủ sau khi trừ 1% CKTT cho người mua.

Yêu cầu :

Định khoản và tính giá sản phẩm hoàn thành.

Bài làm:

 1. Xuất kho nguyên vật liệu A:

Nợ TK – 621: 50.000.000.

Có TK – 152: 50.000.000.

 1. Trả lương cho cán bộ công nhân viên:

Nợ TK – 622 : 5.000.000

Nợ TK – 627 : 2.000.000

Nợ TK – 641: 6.000.000

Nợ TK – 642 : 10.000.000

Có TK – 334: 23.000.000

 1. Các khoản trích theo lương:

Nợ TK – 622: (5.000.000 x 24%) = 1.200.000

Nợ TK – 627: (2.000.000 x 24%) = 480.000

Nợ TK – 641: (6.000.000 x 24%) = 1.440.000

Nợ TK – 642: (10.000.000 x 24%) = 2.400.000

Nợ TK – 334 : (23.000.000 x 10,5%) = 2.415.000

Có TK – 3382 : (23.000.000 x 2%) = 460.000

Có TK – 3383 : (23.000.000 x 26%) = 5.980.000

Có TK – 3384 : (23.000.000 x 4,5%) = 1.035.000

Có TK – 3386 : (23.000.000 x 2%) = 460.000

 1. Hạch toán trích khấu hao TSCĐ:

Nợ TK – 627 : 30.000.000

Nợ TK – 641 : 6.000.000

Nợ TK – 642 : 9.000.000

Có TK – 214 : 45.000.000

a, Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ:

Nợ TK – 154 : (50.000.00 + 6.200.000 + 32.480.000) = 88.680.000

Có Tk – 621: 50.000.000.

Có TK – 622 : (5.000.000 + 1.200.000) = 6.200.000

Có TK – 627: (2.000.000 + 480.000 + 30.000.000) = 32.480.000

 

– Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ = (88.680.000 x 45)/(1.000 + 45) = 3.818.755

– Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = 88.680.000 – 3.818.755 = 84.861.245

– Giá thành đơn vị sản xuất sản phẩm = 84.861.245/1.000 = 84.861

   b, Hạch toán nhập kho thành phẩm A:

Nợ TK – 155 : 84.861.245

Có TK – 154 : 84.861.245

   c, Khi xuất kho:

Nợ TK 632:143.200.000

Có TK 155: 143.200.000

Nợ TK – 1121 : (250.000.000 + 25.000.000) – 2.750.000 = 272.250.000

Nợ TK – 635 : (275.000.000 x 1%) = 2.750.000

Có TK – 511 : 250.000.000

Có TK – 3331 :25.000.000

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, Tập Thể Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán: Click vào đây xem chi tiết

tính giá thành

giam hoc phi tin van phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments