Tổng hợp chính sách mới về Hóa đơn – Kế toán – Kiểm toán

    Lượt xem: 725

Tổng hợp chính sách mới về Hóa đơn – Kế toán – Kiểm toán

Điểm lại trong thời gian vừa qua, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách mới về hóa đơn, kế toán, kiểm toán.  Chúng tôi xin điểm lại những chính sách mới và nổi bật vừa cập nhật được trong tháng 5/2015.

1. Thông tư 56/2015/TT-BTC: Hướng dẫn về cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên

Theo đó, việc tính giờ cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên (KTV) hành nghề là thành viên Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán như sau:

– Chỉ được tính giờ khi KTV có tên trong Quyết định kiểm tra chất lượng, dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính (hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và trực tiếp đi kiểm tra các doanh nghiệp kiểm toán;

– KTV được tính 08 giờ cập nhật kiến thức pháp luật kế toán, kiểm toán Việt Nam cho 01 buổi đi kiểm tra; 16 giờ cập nhật kiến thức pháp luật kế toán cho 01 ngày đi kiểm tra;

– KTV tham gia khóa tập huấn do Bộ Tài chính (hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tổ chức được tính tỷ lệ 01 giờ tham gia tập huấn bằng 01 giờ cập nhật kiến thức (nhưng không quá 04 giờ/buổi và 08 giờ/ngày).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/06/2015.

2. Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP: Hướng dẫn chế độ hóa đơn với hàng hóa nhập khẩu

Theo đó Thông tư liên tịch 64 thì hàng hóa của cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp nhập khẩu khi bày bán tại các cửa hàng hoặc lưu kho thì phải có:

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (trường hợp cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố);

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn (trường hợp cửa hàng hạch toán độc lập hoặc không cùng địa bàn với trụ sở chính);

– Phiếu nhập kho (trường hợp hàng hóa lưu kho).

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và thay thế Thông tư liên tịch 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA.

3. Thông tư 67/2015/TT-BTC: Chuẩn mực Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Ngày 08/5/2015, Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 67 “Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 – Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành” thay thế cho Chuẩn mực số 1000 của Quyết định 03/2005/QĐ-BTC.

Theo đó, các hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện trước ngày 01/7/2015 mà đến ngày này trở đi mới phát hành báo cáo kiểm toán thì phải áp dụng chuẩn mực mới này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

4. Thông tư 75/2015/TT-BTC: Lập báo cáo tài chính năm 2015

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc lập báo cáo tài chính 2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 75 sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Theo đó, quy định việc lập báo cáo tài chính trong năm 2015 như sau:

–  Báo cáo tài chính giữa niên độ

Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc theo quy định tại Thông tư 200.

–  Báo cáo tài chính năm

Đối với báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 200.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/07/2015.

Theo linkq

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ:

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, Tập Thể Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán: Click vào đây xem chi tiết

 

 

chính sách mới về Hóa đơn

 

giam hoc phi tin van phong

Comments

comments