Khoá học Corel cơ bản+ nâng cao

CorelDraw

THIẾT KẾ TẠO MẪU – COREL DRAW   THIẾT KẾ TẠO MẪU – COREL DRAW   Nội dung chương trình: •    PHẦN I: CƠ BẢN – 12 Buổi Khoá đào tạo nhằm cung cấp cho học viên bộ công cụ dùng cho việc thiết kế đồ hoạ. Kết thúc khoá học có thể sử dụng […]

CorelDraw

Khoá học Corel cơ bản+ nâng cao

THIẾT KẾ TẠO MẪU – COREL DRAW   THIẾT KẾ TẠO MẪU – COREL DRAW   Nội dung chương trình: •    PHẦN I: CƠ BẢN – 12 Buổi Khoá đào tạo nhằm cung cấp cho học viên bộ công cụ dùng cho việc thiết kế đồ hoạ. Kết thúc...