Khoá học Tin văn phòng cơ bản + nâng cao( Word, Excel, PowerPoint)

thực hành kế toán tri thức việt

Khoá tin văn phòng cơ bản+ nâng cao Trung tâm đào tạo Tin học – Kế toán Tri Thức Việt thuộc Công Ty CP Giáo Dục & Phát Triển Công Nghệ Tri Thức Việt. Trung tâm với 15 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kết hợp với nhau cùng đồng tâm, đồng lòng với […]