Khoá học Bảo trì, sửa chữa máy tính

bào trì máy tính

Bảo trì, sửa chữa máy tính   Nội dung chương trình: Khi hoàn thành môn học này học viên sẽ nắm cách thức vận hành hệ thống máy tính, kiểm tra bảo trì và kiểm soát lỗi xảy ra trong thời gian sử dụng, sao lưu phục hồi hệ thống.. Nắm được các khái niệm […]

bào trì máy tính

Khoá học Bảo trì, sửa chữa máy tính

Bảo trì, sửa chữa máy tính   Nội dung chương trình: Khi hoàn thành môn học này học viên sẽ nắm cách thức vận hành hệ thống máy tính, kiểm tra bảo trì và kiểm soát lỗi xảy ra trong thời gian sử dụng, sao lưu phục hồi hệ thống.....