Ngành kế toán: Cần tập trung học những gì khi đang còn là sinh viên ?

quyết toán

Ngành kế toán: Cần tập trung học những gì khi đang còn là sinh viên ?      Trong thời gian chúng ta theo học chương trình kế toán của các trường theo hệ: trung cấp, cao đẳng, đại học thì chương trình học rất đầy đủ và ai cũng công nhận là kiến thức rất rộng. […]