Cách xử lý các lỗi khi kê khai thuế qua mạng

Cách xử lý các lỗi khi kê khai thuế qua mạng Hướng dẫn Cách xử lý các lỗi thường gặp khi kê khai thuế qua mạng 1. Khi đăng nhập hiển thị màn hình bên dưới: => chọn continue to this website để đăng nhập Nguyên nhân: Do Tổng cục Thuế đăng ký SSL của […]

Cách xử lý các lỗi khi kê khai thuế qua mạng

Cách xử lý các lỗi khi kê khai thuế qua mạng Hướng dẫn Cách xử lý các lỗi thường gặp khi kê khai thuế qua mạng 1. Khi đăng nhập hiển thị màn hình bên dưới: => chọn continue to this website để đăng nhập Nguyên nhân: Do Tổng cục Thuế...