Khoá học Tin văn phòng cơ bản + nâng cao( Word, Excel, PowerPoint)

thực hành kế toán tri thức việt

Khoá tin văn phòng cơ bản+ nâng cao Trung tâm đào tạo Tin học – Kế toán Tri Thức Việt thuộc Công Ty CP Giáo Dục & Phát Triển Công Nghệ Tri Thức Việt. Trung tâm với 15 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kết hợp với nhau cùng đồng tâm, đồng lòng với […]

tin học văn phòng tri thức việt

Khoá học Trình chiếu điện tử MS.Powerpoint

Trình chiếu điện tử MS.Powerpoint   Nội dung chương trình: Khoá đào tạo nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng để giúp học viên có thể tự tin xây dựng một bài tập lớn, một đồ án tốt nghiệp để trình bày trước Hội...