0976738989

Thứ Năm, Tháng Tám 16, 2018
Tags Posts tagged with "He thong tai khoan ke toan theo qd 48"

Tag: He thong tai khoan ke toan theo qd 48

Hệ thống tài khoản kế toán theo QD 48

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48 CỦA BỘ TÀI CHÍNH   (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng...