Điều kiện làm kế toán Trưởng

Điều kiện làm kế toán Trưởng Muốn làm kế toán trưởng bạn bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính. Trong trường hợp chưa có người đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm làm kế toán trưởng thì được cử người phụ trách kế toán nhưng thời hạn […]

Điều kiện làm kế toán Trưởng

Điều kiện làm kế toán Trưởng Muốn làm kế toán trưởng bạn bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính. Trong trường hợp chưa có người đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm làm kế toán trưởng...