Bài tập định khoản và đáp án: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bài tập định khoản và đáp án: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ Hướng dẫn cách định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ   Bài 1: Công ty M nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 3, phòng kế toán có tài liệu liên quan đến...