Phần mềm Vietkey (Bộ gõ tiếng việt)

    Lượt xem: 937

Ngoài Unikey, có nhiều bộ gõ tiếng Việt. Nhưng VietKey là bộ gõ đầy đủ và hoàn chỉnh bậc nhất. Nó không chỉ cung cấp cho bạn đầy đủ các bảng mã tiếng Việt từ trước đến nay, mà còn cung cấp cả bộ font chữ kèm theo. Nhờ đó, bạn có thể yên tâm khi đọc các văn bản thuộc “thế hệ font cũ” mà vẫn hiển thị được tiếng Việt bình thường.

Dành cho Win XP 32bit:
Viết bởi: www.trithucvietedu.net | www.ketoannganhan.com

Comments

comments