Chứng từ kế toán bán hàng

    Lượt xem: 902

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

 

Các chứng từ mà kế toán bán hàng thường sử dụng là gì? Mỗi chứng từ thường được lập mấy liên và chuyển đến đâu?

Sau đây là những chứng từ kế toán bán hàng thường sử dụng:

Chứng từ kế toán bán hàng sử dụng sẽ là :

– Thẻ quầy hàng

– Bảng thanh toán hàng đại lý ( nếu là bên nhận làm đại lý)

– Phiếu thu tiền bán hàng

– Hóa đơn GTGT, hoặc hóa đơn bán hàng thông thường

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ( nếu có chi nhánh của hàng phụ thuộc, và áp dụng loại hóa đơn này khi giao nhận)

– Phiếu xuất kho hàng đại lý – nếu có giao hàng đại lý

– Bảng kê bán hàng ( dùng để liệt kê hàng bán giá trị thấp, khách mua hàng không càn hóa đơn) , bảng kê này sẽ là cơ sổ để cuối ngày xuất hóa đơn

 

 

 

Trung tâm đào tạo kế toán tri thức việt chuyên dạy học kế toán thực hành thực tế ,dạy thực hành kế toán thuế , dạy lên sổ sách , lập báo cáo tài chính thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toán

 

http://ketoannganhan.com/

Comments

comments