0976738989

Thứ Sáu, Tháng Chín 21, 2018
Tags Posts tagged with "ke toan tai san co dinh"

Tag: ke toan tai san co dinh

Kế toán tài sản cố định, đầu tư dài hạn

KẾ TOÁN TSCĐ & ĐẦU TƯ DÀI HẠN ---------------- I. Tổng quan 1. Khái niệm và đặc điểm TSCĐ:   TSCĐ là nguồn lực kinh tế ban đầu có...