0976738989

Thứ Sáu, Tháng Chín 21, 2018
Tags Posts tagged with "he thong tai khoan"

Tag: he thong tai khoan

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48 mới...

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48 mới nhất Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48 mới nhất được Công...

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ15

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO QĐ15 TK1_Tài sản ngắn hạn 111   Tiền mặt   1111 Tiền Việt Nam   1112 Ngoại tệ   1113 Vàng bạc đá quý 112   Tiền gửi ngân hàng   1121 Tiền Việt Nam   1122 Ngoại...