0976738989

Thứ Năm, Tháng Tám 16, 2018
Tags Posts tagged with "đầu tư dài hạn"

Tag: đầu tư dài hạn

Kế toán tài sản cố định, đầu tư dài hạn

KẾ TOÁN TSCĐ & ĐẦU TƯ DÀI HẠN ---------------- I. Tổng quan 1. Khái niệm và đặc điểm TSCĐ:   TSCĐ là nguồn lực kinh tế ban đầu có...